Saturday, May 2, 2009

Foto galerie


Nationaal Park De Weerribben. Zonsopkomst. 30 april 2009.

tags: galerie

Posted by Gert in 13:37:22 | Permalink | Comments (1) »

Tuesday, November 4, 2008

Voedingscentrum: 2x per week vliegenzwam is goed voor U!

Het Voedingscentrum heeft een afweging gemaakt: er zitten weliswaar giftige stoffen in vliegenzwammen, -dat ontkent ze ook niet- maar er zitten zó veel nuttige voedzame stoffen in, dat de voordelen véle malen groter zijn dan de nadelen.

Nadere info: zie uitzending van TROS Radar van gisteravond.

Postscript (5 nov) voor wie de uitzending niet gezien heeft. Het voedingscentrum adviseert dat 2x per week vis eten goed voor U is! Wetende dat er veel gif zit in vis, wetende dat het zeer slecht gaat met de visstand, en wetende dat er alternatieve bronnen zijn voor gezondheid bevorderende stoffen zoals omega 3 en 6, wetende dat er economische belangen achter vispromotie zitten…
In vraag me af: in wat voor tijd leven we dat een instantie in het leven geroepen om onze gezondheid te bewaken, nu een product aanbeveelt waarin dioxine zit. Vroeger heb ik geleerd dat dioxine de meest giftige stof op aarde was. Nu wordt het door het Voedingscentrum aanbevolen. Wat zijn dit voor tijden?

tags: galerie, TV

Posted by Gert in 09:22:05 | Permalink | Comments (2)

Saturday, October 11, 2008

Een zeer succesvolle vader


Een zeer succesvole vader. Duidelijk zijn de geel-oranje snavel en rand om het oog te zien. Hij kan terugzien op een zeer succesvol broedseizoen: 3 nesten groot gebracht. Allemaal in onze tuin. In de klimop, in de druiven, en in de vuurdoorn. De jongen van het eerste nest hebben het waarschijnlijk niet overleefd. Het nest is waarschijnlijk ontdekt door een ekster voordat de jongen uitgevlogen waren. De andere twee hebben zeker 2-3 jongen opgeleverd.

De vader was zeer fanatiek in het voeren. De jongen hebben zo’n typisch ‘onnozele’ houding: de appel ligt voor hun neus, maar hij wil het in de bek gestopt hebben.

De moeder was veel schuwer en ze liet zich niet zo vaak zien. Misschien vond ze dat ze al voldoende bijdrage aan de volgende generatie had geleverd door het leggen en bebroeden van de eieren. En dat is zeker een zware klus.

Als ik er niet in sta, is het een waardeloos boek!

Ik ontdekte dat het mannetje in de tijd dat hij jongen had gek was op rozijnen. Op een gegeven moment kwam hij ze zelfs van tafel halen terwijl je er naast zat op een afstand van minder dan een meter. Toch was hij steeds zeer op zijn hoede, en nam de rozijnen, liefst 4 tegelijk in zijn snavel proppend, mee om zijn jongen te voeren. In de tijd dat zijn jongen het hongerigst waren at hijzelf geen enkel rozijn. Alles was voor de jongen. Wat een zelfbeheersing. Wat een altruisme! Daar heb ik grote bewondering voor. Het merkwaardige was dat zijn karakter veranderde toen de jongen zelfstandig waren. Hij kwam niet meer en het leek ook wel of hij zijn dapperheid en interesse verloren had. Hoe dan ook: een zeer succesvolle vader met -waarschijnlijk- zeer succesvolle kinderen. Een prachtig beest! Het ga je goed, ik hoop je volgend voorjaar weer te zien!

(de foto’s zijn met eenvoudige digitale camera gemaakt, een spiegelreflex met telelens is hier niet voor vereist.)
Op 30 april postte ik een foto van één van de jongen.

tags: galerie,vogels

Posted by Gert in 09:25:13 | Permalink | Comments (4)

Sunday, June 29, 2008

Stervende merel

stervende merel

Stervende merel? Uitgeput? Uitgehongerd? Uitgedroogd?
Gewond? Vergiftigd? Zonnebadend? Of nog iets anders?

Posted by Gert in 10:45:05 | Permalink | Comments Off

Saturday, May 17, 2008

Foto galerie


zonsopkomst met ochtendmist
(bewerkte opname)
Posted by Gert in 08:28:55 | Permalink | Comments (1) »

Wednesday, April 30, 2008

Een vreemde wereld

mereljong

Mereljong op de eerste dag dat het zijn/haar nest heeft verlaten.
Het is een vreemde wereld waarin je terecht komt.
Typerend zijn de buitenproportioneel grote poten
en het ontbreken van een staart.
Het doet gewoon komisch aan.
Het is een loopvogel.
Vliegen is er nog niet bij.
29 april 2008
Posted by Gert in 12:46:13 | Permalink | Comments (8)

Monday, March 10, 2008

Erwin Kroll over de rol van toeval

vliegtuigstrepen bij zonsopkomst (G. Korthof)

Een alleraardigste overpeinzing over de rol van het toeval in ons bestaan vond ik in het boek van Erwin Kroll (1), waar ik het nog niet over heb gehad:

“Het is bijzonder hoe onze planeet is ontstaan, en hoe er zich leven kon ontwikkelen. Zonder die kleine onzuiverheden in het begin, vlak na de oerknal, waren er nooit sterren ontstaan. Zonder de sterren waren er nooit grote atomen ontstaan waarmee iets gebouwd kon worden. Dan waren er nooit meteorieten en planeten gekomen. Als er in het brok aarde geen radioactief verval was geweest en als er geen bombardement had plaatsgevonden van meteorieten op de aarde, dan was de temperatuur nooit zo gestegen dat onze planeet vloeibaar werd en dat alle zware elementen naar de kern waren gezakt. Dan was er geen beschermend magnetisch veld ontstaan. Zonder geleidelijke afkoeling was er geen korst ontstaan waardoor gassen konden ontsnappen.

vliegtuigstrepen bij zonsopkomst (G. Korthof)

Er was geen atmosfeer geweest met koolzuurgas die de warmte vasthield. En met zoveel waterdamp dat het miljoenen jaren regende. Dan waren er nooit oceanen gevormd waarin zich leven kon gaan ontwikkelen. En in dat geval was er ook geen zuurstof geweest. En als het leven zich niet had ontwikkeld, was er niet alleen geen zuurstof geweest, maar ook geen ozonlaag. En had het leven nooit het land op kunnen kruipen. De dinosauriërs waren weggebleven en ze waren dus ook niet uitgestorven. Dan waren er geen zoogdieren geweest, dan waren wij er niet geweest en had ik dit nooit opgeschreven.
Het hangt af van de wijze waarop je naar de dingen kijkt. Je kunt je verbazen over die kleine onzuiverheden die de ontwikkeling van het heelal zo stuurden dat uiteindelijk de mens ontstond. Je kunt ook zeggen dat het allemaal gewoon toeval was. Maar als het slechts toeval was, dan toch wel een fantastisch toeval.”

Ik vind deze opeenvolging van toevallige omstandigheden die ons bestaan bepaald hebben, eindeloos fascinerend. Het staat in schril contrast met het idee dat alles ontworpen is en alles een bedoeling heeft. Het gedeelte over het leven op aarde is niet zo goed uitgewerkt, maar Erwin Kroll is een meteoroloog. Hij heeft gelijk wat betreft zuurstof en ozon. Zuurstof is was niet van begin af aan aanwezig in de aardse atmosfeer (wat je wel zou verwachten als de aarde voor de mens was geschapen). Zuurstof was een afvalproduct van de stofwisseling van eencelligen die zonlicht gebruikten als energiebron (fotosynthese). Zonder zuurstof zouden warmbloedige meercellige organismen van onze grootte niet kunnen bestaan. Dus wij danken ons bestaan aan een afvalproduct van ééncelligen. Ozon (O3) ontstaat door de inwerking van UV-licht op zuurstof. Ozon heeft een beschermende werking tegen UV-licht. Dat komt toevallig goed uit. Niet voor niets maken wetenschappers zich bezorgd over het gat in de ozonlaag. Maar ook in de ontwikkeling van het leven zijn een reeks toevalligheden aan te wijzen die ons leven diepgaand beinvloeden, zoals het bestaan van twee geslachten (man – vrouw), veroudering en de dood. De opvallendste is wel symbiosis, een min of meer toevallige en unieke gebeurtenis die de voorwaarde geschapen heeft voor mens, dier en plant. Maar het zou te ver voeren hier het hele symbiosis verhaal uit de doeken te doen.

Prijsvraag: als het toeval een grote rol gespeeld heeft in het ontstaan van de mensheid, is het leven dan zinloos? (Hint: denk aan de rol van het toeval in het ontstaan van jezelf bijv. het feit dat juist die ene spermacel van de miljoenen die ene eicel heeft bevrucht waaruit jij ontstaan bent).

Noten:

  1. Erwin Kroll (2007) Een warme wereld. Een positieve kijk op ons klimaat, pag 36. Zie ook blog van 6 feb 2008 over het boek van Erwin Kroll.

Toelichting bij de foto’s: Er zijn kennelijk bijzondere weersomstandigheden nodig om vliegtuigstrepen zo lang in stand te houden dat ze accumuleren. Mooi gezicht, dat wel. De invloed van vliegtuigen op het weer (klimaat?) is vastgesteld in de dagen direct na 11 sept 2001, toen al het vliegverkeer werd stilgelegd.

Posted by Gert in 10:16:59 | Permalink | Comments (22)

Wednesday, December 26, 2007

Natuur Foto Galerie

Gert Korthof, 22 Dec 2007

Zaterdag 22 december was één van de meest fotogenieke dagen van het jaar 2007. IJsafzetting op dunne takken geeft een sprookjesachtig effect. Dat effect is niet te vergelijken met sneeuw, want de alleen de dunnere takken zijn wit, de dikkere takken en de stam zijn niet bedekt. De laagstaande ochtendzon en de blauwe lucht voegen nog een extra vervreemdend effect toe. Een unieke meteorologische omstandigheid.

Posted by Gert in 08:56:38 | Permalink | Comments Off

Tuesday, December 25, 2007

Natuur Foto Galerie

Posted by Gert in 10:07:18 | Permalink | Comments Off

Sunday, December 23, 2007

Wim Brands in gesprek met Floris Cohen

Grondmist. G. Korthof 23 december 2007

Grondmist en 2 wandelaars

Wim Brands heeft het weer voor elkaar: alweer een interessante auteur en boek in zijn Boeken programma (zondag 23 Dec): ‘De herschepping van de wereld‘ door wetenschapshistoricus Floris Cohen.
Aanbevolen voor iedereen die zich afvraagt waarom de moderne natuurwetenschap juist op dat moment en juist in Europa ontstond, en niet in andere hoogontwikkelde beschavingen als de Griekse, Islamitische of de Chinese beschaving.
Er is hier een interview met hem te beluisteren dat hij gaf op 8 November.

tags: boeken, galerie, actualiteiten, tv,

Posted by Gert in 16:02:18 | Permalink | Comments (17)