Sunday, September 6, 2009

About evolutie.blog.com

Nieuwe blog: http://korthof.blogspot.com

Gert Korthof

Dit blog gaat over heden, verleden en toekomst van de evolutietheorie (Charles Darwin).
Zo nu en dan blog ik over religie, politiek, klimaat en milieu, hoewel dat niet direct met evolutie te maken heeft (off-topic). Natuurlijk heeft religie indirect met evolutie te maken omdat religie evolutie nog wel eens wil ontkennen. Maar U hoeft geen atheist te zijn om in evolutie ‘te geloven’. De feiten zijn voldoende. Ook post ik soms eigen foto’s (serie ‘fotogalerie’).
Nederlandstalige boeken over evolutie vindt U hier en Engelstalige boekbesprekingen vindt U hier.

Posted by Gert in 21:42:54 | Permalink | Comments Off