Sunday, September 19, 2010

De vraag die niet gesteld wordt

In de Trouw van gisteren, zaterdag 19 september, stond een column van Sylvain Ephimenco over kindermisbruik in de katholieke kerk, die deels mijn eigen reactie aardig onder woorden brengt:

“Je kunt geen erger beeld van machtsmisbruik bedenken dan dat van een pedoseksuele priester die een bang kind van acht of tien jaar … De vraag die ik me stelde over de verhouding tussen het geloof van de plegers en hun weerzinwekkende daad. Deze mannen werden geacht Gods woord als geen ander te kunnen verkondigen en eerbiedigen. Een god van van barmhartigheid die luistert en beschermt. (…) Hoe stak hun geweten van priesters in elkaar en geloofden ze ‘s avonds nog in het woord dat ze overdag verkondigen? Of was hun roeping en ambt van begin af aan er een van (zelf)bedrog en onmetelijke hypocrisie?”

Anderen houden zich bezig met de vraag of het celibaat kindermisbruik stimuleert of niet. En of de Paus dit alles wist en wat hij deed. Er is echter één vraag die niet gesteld wordt: Waarom liet God dit kindermisbruik toe? Waarom greep hij niet in? Waarom liet hij dit gebeuren? Dit lijkt mij een veel diepgaander en belangrijkere vraag.

Zeker een niet onbelangrijke vraag voor een gelovig mens, zoals Cees Dekker, die in een interview vertelde:

“Ik ben nog altijd een van harte gelovig mens. Ik geloof dat God de wereld in zijn hand heeft en en een plan heeft met elk mens.” (nrc 18 sept 2010)

‘God heeft de wereld in zijn hand’? Is dat die wereld met pedofiele priesters, die hij in zijn hand heeft?  ‘Een plan heeft met elk mens’? God heeft een plan met iedere pedofiele priester? God heeft een plan met ieder misbruikt kind? Geloven in dat plan van God: is dat niet een manier om de vraag waarom laat God dit allemaal toe? het stilzwijgen op te leggen?

Als je die zin ‘God heeft een plan met ieder mens‘ op je in laat werken, beginnen de gruwelijke consequenties pas goed duidelijk te worden. Het betekent niet alleen dat God van begin af aan op de hoogte was van het kindermisbruik in de katholieke kerk, het betekent dat hij het gewild heeft. Hij was het van plan. Het is God’s plan. Kan het gruwelijker? Hoe kan een normaal mens zoiets gruwelijks geloven? Hoe kan een intelligente en succesvolle Nederlands wetenschapper als Cees Dekker in een dergelijke God geloven? (update woensdag 22 sept)

tags: religie, krant

Posted by Gert in 12:13:22
Comments

12 Responses to “De vraag die niet gesteld wordt”

 1. pieter ha witvliet says:

  Geachte heer Korthof,

  N.a.v. Uw blog van 19 september wil ik U wijzen op een boekje van Prof.Dr.W.A.M Luijpen, getiteld: God! Goddank! Godverd…!.
  Lang geleden uitgegeven bij Uitgeverij Emmaüs ISBN 90 264 7502 0,
  maar m.i. nog steeds erg actueel wanneer wij het woord God in de mond nemen.

 2. Andantinaa says:

  Misschien niet de problematiek van pedofilie, maar wel de hypocrisie van de moraal in de katholieke kerk wordt vermeld op p. 36 van het aardige boekje van Marita Mathijsen, De gemaskerde eeuw:
  “De overbekende katholieke hypocrisie doet vermoeden dat de dubbele moraal eerder gewoonte dan afwijking was. Bovendien is de katholieke kerk in het afwijzen van seks buiten het huwelijk altijd zeer rigide geweest. Een malle situatie is dit als men erbij stilstaat: de pastoor die als ongehuwd man niets van seks of gezinsleven weet, moet zijn gelovigen de goede weg wijzen in de huwelijkspraktijk. Dan heeft de dominee het makkelijker, die door zijn voorbeeld kan laten zien wat een goede familie is.”
  3e druk van dit werkje over de 19e eeuw, uitgegeven bij Amsterdan Querido 2007.

 3. Gert Korthof says:

  Meneer Pieter Witvliet, dank U voor Uw reactie. Ik heb het
  boek van Luijpen niet. Heeft U het in de boekenkast staan?
  Wordt in dat boek de vraag gesteld Waarom laat God dit
  allemaal toe? en beantwoord?

 4. Gert Korthof says:

  Ik heb het volgende als comment op het blog van de Lachende Theoloog gezet:
  _____________________________________________________
  Gister zag ik Annemarie Postma op tv, een 41-jarige schrijfster, invalide, in een rolstoel sinds haar jeugd. Ik noteerde de uitspraak:

  “Alles heeft zin.
  Ik geloof niet in toeval”.

  Ze bedoelde dat haar invaliditeit ook veel nuttigs heeft opgeleverd.
  Dit soort uitspraken snap ik wel. Alhoewel ik het zelf niet zo zou zeggen.
  Ze gebruikte niet het woordje God.
  Dat zou de uitspraak totaal anders maken:
  “God heeft met alles een bedoeling.”
  Als ze DAT gezegd zou hebben zou dat betekenen dat God express haar invalide gemaakt zou hebben. Hiermee zou ze een immoreel wezen, een duivels monster gecreëerd hebben. Die ze bovendien vereerd zou hebben.

  DAT is het cruciale verschil:
  1. “Alles heeft zin” en
  2. “God heeft met alles een bedoeling”.

  Als religieuzen (op dit blog) het eerste zouden zeggen, zou ik daar minder problemen mee hebben.
  ______________________________________________

 5. A. Atsou-Pier says:

  @ Andantinaa

  In het citaat zegt Marita Mathijsen : als iemand iets niet zelf ervaren/meegemaakt heeft kan hij er niets zinnigs over zeggen. Hanteert zij deze redenering ook ten aanzien van de piepjonge, pas afgestudeerde hulpverleners die hulp moeten verlenen in gezinnen met vaak een combinatie van psychische, fysieke, sociale, economische en financiële problemen ?

  En ter aanvulling op dit blog : de commissie Samson liet in de NRC weten dat zij niet aan waarheidsvinding doet.

 6. Andantinaa says:

  1. Ik heb het citaat letterlijk uit het boek overgenomen, u geeft het in eigen woorden weer, dat is een interpretatie. 2. Marita Mathijsen is emeritus hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde, met een specialisatie in de negentiende-eeuwse letterkunde aan de UVA. 3. Ik heb hier wel ideeën over, maar wil verder niet antwoorden, omdat ik het off topic vind.

 7. Gert Korthof says:

  A. Atsou-Pier, u schreef op LT blog: “Aan de hand van Cees Dekker maakt u een karikatuur van het probleem van het kwaad binnen het christendom.”

  Dit is een beschuldiging en filosofisch gezien een claim die je moet onderbouwen anders is ie niets waard.
  NB: ik neem de woorden van Cees Dekker letterlijk en trek er een logische conclusie uit. Is dat een karikatuur???

 8. pieter ha witvlliet says:

  Geachte Heer Korthof,
  Ik doe weer een poging een commentaar te plaatsen;tot nu toe kreeg ik steeds mededeling 502 en 504; dus komt mijn stukje meerdere keren: sorry.
  Het boekje van Luijpen noemde ik U reeds. Hij wijst daarin op de beleving van de (diep)-gelovige die de naam van God uitroept. Volgens hem vindt deze mens, met zijn/haar hele existentie de diep(st)e levensgrond in God. Omdat Luijpen een existentieel fenomenoloog was, sprak hij over de mens als “existerende subjectiviteit”; de gelovige bindt zijn/haar hele wezen aan God.
  Uitspraken als “God doet dit/dat; God heeft zus/zo; God wil het een/het ander; enz, noemt hij “platte beschrijvingen” van/over God en toont verder aan dat de “platte beschrijvingen” het altijd afleggen tegen de beleving van de existerende subjectiviteit.
  “God heeft met alles een bedoeling.”
  Als ze DAT gezegd zou hebben zou dat betekenen dat God express haar invalide gemaakt zou hebben. Hiermee zou ze een immoreel wezen, een duivels monster gecreëerd hebben. Die ze bovendien vereerd zou hebben.
  Hier ziet U met Uw eigen woorden waar Luijpen op doelt. “God heeft….” De beleving van de gelovige mens; “Als ze DAT….” Uw uitleg in de “platte beschrijving”.
  Wordt God (of Allah, of ….) door de gelovige óók in de “platte beschrijving” opgevoerd, dan is het tijd om alert te zijn. Tot op de dag van vandaag wordt er al eeuwen veel onmenselijks in hun namen bedreven.
  Pieter HA Witvliet

 9. Gert Korthof says:

  Hartelijk dank voor uw bijdrage, meneer Witvliet.

 10. Gert Korthof says:

  Andantinaa : zie dit blog voor antwoord AA:

  http://delachendetheoloog.web-log.nl/

 11. peter borger says:

  de tijd is nog niet rijp…

  eerst moet GUToB nog de standaard worden…

  pb

 12. Gert Korthof says:

  Peter: nu even serieus: kun jij de vraag beantwoorden?