Tuesday, July 27, 2010

Volkskrant: windenergie is niet duurzaam omdat windmolens niet duurzaam zijn

Een sterk staaltje van argumentatiekunde kwam ik afgelopen weekend in de ‘Groen & Geld’ Economie bijlage van de Volkskrant tegen:

“Aan de andere kant: hoe duurzaam is duurzame energie eigenlijk? Duurzaam is bestendig, blijvend, degelijk, aanhoudend, permanent, voortdurend, voor altijd. Als die kwalificaties ergens niet voor gelden, is het voor duurzame energie. Windmolens zijn niet blijvend of permanent – ze moeten om de twintig jaar worden vervangen, dan zijn ze versleten. Zonnepanelen idem dito.” (Michael Persson, De Volkskrant 24 juli 2010)

Persson maakt een cruciale denkfout: hij stapt -zonder het te beseffen- over van duurzame energie naar windmolens en zonnepanelen. Maar windmolens en zonnepanelen zijn de hulpmiddelen om die energie te oogsten. Het duurzame zit niet in de middelen om die energie te oogsten, maar in de energie zelf. Natuurlijk zijn de windmolens zelf niet duurzaam, zoals ieder  door mensen gemaakt apparaat. Natuurlijk blijft de wind waaien als de windmolens versleten zijn. Hoe kan een redacteur van de Volkskrant zo’n blunder maken?

(Straks gaat Persson nog beweren dat fossiele brandstoffen geen duurzame energiebron zijn omdat auto’s niet duurzaam zijn!)

tags: krant, milieu, klimaat

Posted by Gert in 08:44:56
Comments

16 Responses to “Volkskrant: windenergie is niet duurzaam omdat windmolens niet duurzaam zijn”

 1. andre van den berg says:

  M.b.t. bovenstaand artikel (over windturbines) valt me op
  dat -alhoewel zeer belangrijk- het risico voor vogels en
  horizonvervuiling vaak als negatieve argumenten worden
  aangevoerd. Er zijn echter nog veel meer argumenten die
  helaas niet gebruikt worden om deze horizonvervuilende
  onzin te weren. Mark Rutte zei het al tijdens het
  Carrédebat: ”Stoppen met die ondingen, ze draaien niet op
  wind maar op subsidie!”.

  Een paar feiten:
  Onder windkracht 4 produceren ze niets
  Boven 8 worden ze stilgezet (beschadigingsgevaar)
  Met andere woorden: 70% van de tijd: NUL huishoudens!

  Zie ook:

  http://www.groenerekenkamer.nl/node/1028

  http://www.wind-energie-halkema.org/

  Ik hoop dat het bovenstaande eens uitgebreid behandeld zal worden.

 2. Gert Korthof says:

  Andre, dank voor je reactie!

  Ik merk op dat woorden als ‘onzin’ en ‘ondingen’ geen
  argument zijn. Ben je dat met me eens?

  Duurzame energiebronnen zijn bronnen die niet opraken,
  niet-duurzame bronnen zijn bronnen die opraken.
  Daar verandert windkracht onder 4 of boven 8 niets aan.
  Duurzaamheid is wat anders dan efficientie. Efficiente heeft vooral met
  de hulpmiddlen te maken. Mee eens?

  Ik verbaas me ook vaak over stilstaande windmolens als het hard
  waait. Zonde! Maar we kunnen toch onze Nederlandse technologie en know-how
  gebruiken omdat te perfectioneren? Levert werkgelegenheid op. Ben je tegen verbeteringen of werkgelegenheid of innovatie?
  Het is een nieuwe technologie. Kijk eens naar de afschuwelijk lage efficientie
  van de gloeilamp toen hij geintroduceerd werd in 1835! *) Het heeft meer dan 150 jaar geduurd voordat er spaarlampen en led lampen op de markt kwamen met hogere efficientie. Als de gloeilamp werd verbannen bij zijn introductie omdat hij zo inefficient
  was, hadden we nooit gloeilampen gehad!

  Wil je alle subsidie afschaffen? Zullen we dan maar beginnen
  met de bioindustrie (kip het meest veelzijdige stukje vlees-subsidie)?
  Jarenlange subsidie op kerosine?

  WAAROM is er toch zo’n hetze tegen windenergie?

  *) de efficientie waarmee energie wordt omgezet in zichtbaar in traditionele gloeilampen licht ligt tussen de 2-3%!!! (zie wikipedia) wat een gigantische energieverspilling!

 3. Hans Erren says:

  De hetze tegen windenergie is primair omdat de opbrengst per hectare zo gruwelijk laag is.

  De harde cijfers:In 2006 produceerden alle 1826 opgestelde windmolens in Nederland (opgesteld vermogen 1559 MW) bij elkaar 2 734 000 MWh electriciteit. De (kleine) kerncentrale van Borsele (vermogen 510 MW) produceerde in zijn eentje 3 469 339 MWh.Bron CBS.

  Daarnaast worden de cijfers van reele brandstofreductie door windturbines angstvallig onder de pet gehouden, want wat wil het geval: een gasgestookte STEG-centrale zoals die van Maasbracht werkt met een efficiency van tegen de 60% als je wind inschakelt dan moet je snelle gasturbines standby hebben staan die echter een rendement van maar 30% redden, kortom windturbines besparen geen brandstof en doen daarbij een enorme aanslag op het landschap.

  Geef mij maar een kerncentrale erbij, dat is pas goed voor het milieu en bespaar je tegelijk plaatsing van 4000 windturbines uit.

 4. Gert Korthof says:

  Dank je Hans.
  opbengst per hectare? op de Noordzee maakt dat toch niet uit? hectares genoeg.

  kerncentrale? hoe eerlijk zijn belanghebbenden in kernenergie? houden die niets ‘onder de pet’? hoe zit het met de grondstof voor kerncentrales: uit welk land komt die vandaan? hoe klimaat-neutraal, mens- en milieuvriendlijk is de winning van de grondstof? afval probleem? Bij kernenergie denk ik aan: Tsjernobyl, Three Mile Island, Windscale -> Sellafield en andere Nucleaire ongelukken.

  goed voor het milieu: ben je lid van Natuurmonumenten? provinciale landschappen?

 5. Hans Erren says:

  Bij grote boten denk ik aan de Titanic, zullen we dus maar stoppen met het bouwen van boten? Er zijn namelijk meer mensen bij scheepsrampen omgekomen dan door nucleaire ongelukken. Heb je de prachtige recente natuur in Tjernobyl al eens in detail bestudeerd?

  Ook mis je de kern van mijn betoog: windturbines besparen geen fossiele brandstof, ze jagen enkel de electriciteitsprijs omhoog.

 6. Rob van der Vlugt says:

  @Hans Erren,

  Ook ik heb de ‘prachtige recente natuur’ in Tsjernobyl niet in detail bestudeerd
  Gert Kothof (waarschijnlijk) ook niet.
  Timothy Mousseau en Anders Moller echter wel.
  http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-10819027

  Dat er aan windmolens nog wel het e.e.a. te verbeteren valt
  behoeft natuurlijk geen betoog.

 7. Gert Korthof says:

  Hans: back to the basics:
  ben je voor kernenergie omdat het goed is voor het klimaat? (omdat het minder CO2 produceert)
  In dat geval accepteer je
  1) de opvatting dat CO2 zorgt voor opwarming van de aarde,
  2) je vindt dat daar iets tegen gedaan moet worden
  3) kernenergie is de oplossing voor klimaatopwarming.

  Dat van de Titanic is een leuke grap Hans! Betekent dat we nucleaire ongelukken voor lief moeten nemen?
  Dat jij een huis zou kopen in de buurt van een kerncentrale?

  -”windturbines besparen geen fossiele brandstof”: dus je vindt het belangrijk om fossiele brandstof te besparen? Waarom besparen windturbuines geen fossiele brandstoffen?

  -”jagen enkel de electriciteitsprijs omhoog”: je kunt kiezen tussen grijze en groene stroom.
  Zit er in de prijs misschien een politieke factor?

  -”Er zijn namelijk meer mensen bij scheepsrampen omgekomen”: als de vergelijking al zinnig zou zijn: het gaat niet alleen om doden, maar ook om ziekte.

  - “goed voor het milieu”: vind je de natuur nu belangrijk of is het een gelegenheidsargument?

  PS ik kan niet bij de volkskrantblogs.

 8. Gert Korthof says:

  Rob, bedankt voor de link.
  ALS radioactieve straling goed is voor biodiversiteit, dan moeten we de natuur gaan bemesten …
  met radioactieve kunstmest :-)

 9. Hans Erren says:

  antwoord op mijn weblog, ik kom hier niet door met mijn antwoord

  http://www.vkblog.nl/bericht/340339/Een_antwoord_aan_Gert_Korthof

 10. Gert Korthof says:

  Hoezo: ik kom hier niet door met mijn antwoord. Je hebt toch een comment ingevoerd?

 11. Hans Erren says:

  Als ik een grote lap tektst post dan werkt het niet.

  Je blog-engine schijnt een maximum
  aantal tekens toe te staan, waarna hij het geheel
  zonder waarschuwing weigert om te plaatsen.
  Dat is best wel lastig als je zonder backup een
  zorgvuldig geformuleeerd verhaal direct hebt ingetypt.

 12. Arthur Vermeulen says:

  Vanwege de postgootte

  Waarom die windmolenhetze? Heel simpel. Er zijn mensen die een landschap zonder windmolens mooier vinden. Hen komt het erg goed uit als er behalve dat subjectieve gegeven ook wat rationelere argumenten tegen zouden pleiten. Zo zijn we immers opgevoed. Die worden dan ook naar hartenlust bedacht. Het waarheidsgehalte is daarbij vaak van ondergeschikt belang. Deze argumenten worden te pas en te onpas herhaald zodat er veel mensen zijn die daadwerkelijk denken dat windenergie niets is en nooit wat kan worden. Als je daarvan overtuigd bent ga je ze vanzelf lelijk vinden en ziedaar een ouderwetse vicieuze cirkel.

 13. Arthur Vermeulen says:

  Feit is dat met wind als bron de goedkoopste duurzame elektriciteit wordt geproduceerd. Kijk maar naar de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE). Windenergie op land heeft de laagste staatsbijdrage nodig om rendabel te kunnen worden geëxploiteerd. Zou je de (al dan niet verkapte) subsidies op fossiele brandstoffen afschaffen (in NL 7,5 miljard per jaar), en daarmee dus een transparant en eerlijk concurrentieveld creëren, kan wind op land ook zonder die staatsbijdrage rendabel geëxploiteerd worden. Ik denk dat mensen er aan moeten wennen dat hun energie in de toekomst niet meer onzichtbaar van onder de grond komt, maar bovengronds moet worden geoogst.

 14. Gert Korthof says:

  Arthur, bedankt voor je reactie. Ik heb zelf geen technische kennis van efficientie van wind en zonne energie, in vergelijking met conventionele energiebronnen, maar ik begrijp dat jij in de windenergie werkt? Jouw opmerkingen vormen goede ‘tegengas’, nee, tegenwind voor windkritici als Hans Erren. Je kent hem? Je moet hem maar op fouten in zijn betoog wijzen, dat zul jij beter kunnen dan ik.

  Inderdaad, die subsidiëring moet goed in kaart gebracht worden en op het web gezet worden in voor iederen begrijpelijke woorden.

  Toch ben ik wel bezorgd over landschapsvervuiling en de mogelijke schade voor de vogelstand. We kunnen niet heel Nederland vol zetten met windmolens, de locaties moeten zorgvuldig uitgezocht worden (desnoods Flevomeer, Noordzee).

 15. Andantinaa says:

  - Lelijk: Is een landschap met kerncentrales wel mooi?
  - Meer mensen omgekomen bij scheepvaartongelukken dan bij kerncentrales: schepen bestaan veel langer dan kerncentrales. En is dat trouwens echt wel zo?
  - Werken zonder backup is hoe dan ook niet handig.
  - Windenergie kan een welkome backup zijn als kerncentrales uitvallen
  - Windmolens zijn nu nog inefficiënt, maar leveren minder en in elk geval minder gevaarlijk afval op dan kerncentrales
  - Het hoeft maar één keer erg fout te gaan met een kerncentrale in een dichtbevolkt gebied en er zullen héél veel slachtoffers vallen.
  Dus wat mij betreft: kerncentrales echt liever niet, blijf zoeken naar alternatieven en blijf nieuwe schone technologie ontwikkelen.

 16. Gert Korthof says:

  Andantinaa: er zijn maar een paar kerncentrales maar duizenden windmolens nodig om de nationale energiebehoefte te dekken.
  Goed punt: schepen bestaan veel langer dan kerncentrales. o.a. daardoor gaat de vergelijking mank.