Monday, May 17, 2010

Goddeloos Amerika of: is God een kapitalist?

Laatste postscript: 8 dec 2012

Ruim 10 jaar geleden kwam ik aanraking met creationisme en intelligent design. Het was afkomstig uit Amerika. Intelligent Design was een Amerikaanse uitvinding. De eerste boeken die ik (gedreven door nieuwsgierigheid) las waren Phillip Johnson (1993) Darwin on trial, Michael Behe (1996) Darwin’s Black Box en William Dembski (1999) “Intelligent Design. The bridge between science and theology“. Enkele boeken werden me zelfs gratis toegestuurd door een creationist in Amerika. Op die manier werd ‘anti-evolutionisme’ synoniem met Amerika. Wat deze mensen motiveerde werd pas later duidelijker toen bijvoorbeeld de publicaties van Richard Weikart verschenen (From Darwin to Hitler, Does Darwinism Devalue Human Life?). De bedoeling was om aan te tonen dat Darwinisme een moreel verwerpelijke invloed had op de maatschappij. Weikart is een historicus verbonden aan het Discovery Institute, het instituut opgericht om Intelligent Design te promoten. De gevaren van het Darwinisme zijn: materialisme, strijd om het bestaan, concurrentiestrijd en de devaluatie van het menselijk leven. Al deze kwalen werden aan het Darwinisme toegeschreven. Het Darwinisme is daarom in strijd met christelijk geloof, dat liefde en verdraagzaamheid predikt. Een ander voorbeeld waar ik over geblogd heb is het boek van Norman Geisler, Frank Turek (2004) I Don’t Have Enough Faith to Be an Atheist (ik had het geleend van Taede Smedes).

De Amerikaanse, creationistische astronoom Hugh Ross had een duidelijk idee waar alle ellende in de maatschappij vandaan kwam: Darwinisme. In zijn The Fingerprint of God (1989) ging hij nog verder: uiteindelijk was Darwinisme terug te voeren tot de filosoof Immanuel Kant. Hij geeft een lijstje van alle moderne verwerpelijke ideologieën die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op de filosofie van Kant (p.38):

behaviorism liberationism
existentialism Marxism
fascism neo-Darwinism
Freudianism nihilism
hedonism pragmatism
humanism relativism

Wat mij nu opvalt is dat ‘kapitalisme’ en ‘het vrije marktprincipe niet in het lijstje voorkomen! Kapitalisme is dus niet slecht!

Dat mij dat nu pas opvalt, komt door de verbluffende, geniale en schokkende documentaire SICKO van de Amerikaanse journalist en filmmaker Michael Moore die ik zondag 2 mei op Canvas zag. Een absolute aanrader. Het volstrekt onbarmhartige, onmenselijke Amerikaanse systeem van gezondheiszorg zorgt letterlijk voor doden omdat medische zorg wordt onthouden aan hen die het niet kunnen betalen en zelfs aan hen die er wel voor verzekerd zijn. Verzekeringsmaatschappijen proberen de winst zo groot mogelijk te maken door zo min mogelijk uit te keren aan mensen (slachtoffers) die daar wel recht op hebben en die het hard nodig hebben. Achterliggende reden: winstbejag van de machtige zorgverzekeraars. Moore eindigt met:

“Who are we? A nation that dumps their own citizens as garbage on the street because they cannot pay their hospital bill?

Duidelijk kan het niet onder woorden worden gebracht. In Amerika worden ziekenhuizen en zorgverzekeraars dus toegestaan mensen medische zorg te onthouden en daardoor woekerwinsten te maken. Een groter minachting voor menselijke waardigheid kan ik me dan ook niet voorstellen. Letterlijk een dodelijke maatschappij. Een maatschappij met een totaal gebrek aan solidariteit. Nu heeft Obama ondertussen de gezondsheidszorg hervormd [1], maar de oppositie van grote delen van de bevolking, verzekeringsmaatschappijen, farmaceutische industrie en senaat (geen enkele Republikein steunde het uiteindelijke voorstel) was en is enorm groot. Het kapitalisme is nog even oppermachtig in Amerika.

De utopie van de vrije marktEen tijd voor empathie

Zet dit alles binnen de context van het principe van de vrije markt zoals beschreven in De utopie van de vrije markt van de filosoof Hans Achterhuis en het wordt duidelijk dat de minachting voor de menselijke waardigheid en het solidariteitsprincipe in de gezondheidszorg geen uitzondering is in de Amerikaanse samenleving (zie: kredietscrisis). Achterhuis beschrijft dat Amerikanen het werk van de atheïstische (!) schrijfster Ayn Rand, “na de Bijbel, als het belangrijkste boek van de afgelopen eeuw” waarderen. Het credo van Ayn Rand: “hebzucht is een nastrevenswaadige en positieve eigenschap” (p.276). In de praktijk staat de atheïstische Ayn Rand boven de Bijbel! Ook de in Amerika wonende Frans De Waal verwijst in zijn boek Een tijd voor empathie (2009) naar de boodschap van Ayn Rand: “egoïsme is geen ondeugd maar juist een deugd” (p.44). (Achterhuis merkt dit niet op). De Waal’s boek probeert dan ook tegengas te geven tegen de kapitalistische ideologie van Ayn Rand en haar volgelingen (zo ongeveer heel Amerika).

Kan de strijdigheid van opvattingen in Amerika nog duidelijker gemaakt worden dan dat? De Amerikaanse samenleving is overwegend (fundamentalistisch) christelijk. Dit berust niet op een misconceptie van mijzelf, want “Christians are the largest religious group in the United States” (Eugenie Scott, 2005, Evolution vs. creationism, p.57). Het percentage schommel tussen de 86% en 76%. In totaal 80 – 90% van de bevolking geeft op bij een religie te horen [2]. Diezelfde mensen die Darwinisme haten vanwege het materialisme en egoïsme, zijn blind voor het dodelijk en onmenselijke kapitalistische principe van de vrije markt en het ongelimiteerde winststreven. Diezelfde Amerikanen vereren de atheïstische (!) schrijfster Ayn Rand die egoïsme tot norm verheft.

Religie (christendom) helpt dus helemaal niet in de strijd tegen egoïsme en materialisme. In tegendeel. De Amerikaanse maatschappij is een egoïstische en onbarmhartige maatschappij ondanks christelijke naastenliefde die in de bijbel gepredikt wordt. Dezelfde mensen die anti-abortus de hoogste prioriteit geven, staan toe dat vele (duizenden? honderdduizenden?) volwassen Amerikanen niet de medische zorg krijgen die ze nodig hebben en een deel daarvan sterft onnodig. (In Cuba en Frankrijk is de gezondheidszorg gratis). De Amerikaanse samenleving is in de praktijk helemaal niet christelijk, het is een goddeloze samenleving.

De onopgemerkte strijdigheid van opvattingen en gedrag van christelijk Amerika is dat ze zich ‘Darwinistisch’ gedraagt. ‘Darwinistisch’ in de oude betekenis van ‘survival of the fittest’ en ‘het recht van de sterkste’. Ik gebruik ‘Darwinistisch’ hier dus als een scheldwoord om menselijk gedrag mee te typeren. (Het wetenschappelijk Darwinisme is een beschrijvende en verklarende theorie en doet geen uitspraken over wat goed en slecht is). Dit is mijn punt: christelijk anti-Darwinistisch (= tegen de theorie) Amerika gedraagt zich ‘Darwinistisch’ (in de oude betekenis) zonder het te beseffen! Niemand schijnt dat opgemerkt te hebben.

Literatuur

 • Richard Weikart (2004) From Darwin to Hitler: Evolutionary Ethics, Eugenics, and Racism in Germany. (wikipedia) Opvallend is dat Weikart zich concentreert op het verleden en op Duitsland. Niet op het huidige Amerika.
 • Richard Weikart ‘Was Darwin or Spencer the Father of Laissez-Faire Social Darwinism?’
 • Richard Weikart ‘Does Darwinism Devalue Human Life?’
 • Denis R. Alexander, Ronald L. Numbers (2010) ‘Biology and Ideology from Descartes to Dawkins’. (de stroom van boeken in Amerika die de bron van alle kwaad in het Darwinisme (of zelfs biologie in het algemeen!) zoeken is nog steeds niet opgedroogd. Kapitalisme blijft zodoende buiten schot).
 • Michael Moore (2007) ‘SICKO’, documentaire (wikipedia)
 • Hugh Ross (1989) The Fingerprint of God.
 • Norman Geisler, Frank Turek (2004) I Don’t Have Enough Faith to Be an Atheist (blog)
 • Eugenie Scott (2005) Evolution vs. creationism.
 • Hans Achterhuis De utopie van de vrije markt (wikipedia) (bespreking)
 • Frans de Waal (2009) Een tijd voor empathie. (blog)

Noten

 1. De omstreden zorgwet van Obama: “Liefst 50 miljoen mensen zijn onverzekerd, vooral in het zuiden. Sommige mensen kunnen de premie niet betalen en raken in de problemen als ze naar de dokter of de tandarts moeten.” Obama’s verplichte verzekering wet (2014?) zondert alleen mensen met religieuze bezwaren uit van een verplichte verzekering. (nrc, 16 jun2012)
 2. Volgens The PEW Forum  – US Religious Landscape Forum (2007): christenen: 78,4%. Joden: 1,7% Samen: 80,1% in Amerika.

Postscript zaterdag 22 mei 2010:

Mocht U twijfelen aan de waarde van de documentaire SICKO, dan heb ik hier informatie uit een artikel in de nrc van 9 januari 2010 van twee hoogleraren gespecialiseerd in de gezondheidszorg, Theodore Marmor en Kieke Okma. Zij bevestigen dat bijvoorbeeld 50 miljoen mensen in Amerika geen ziektekostenverzekering hebben en dus aangewezen zijn op eerste hulp, liefdadigheid of betaling uit eigen zak. De verdienste van SICKO is aanschouwelijk maken wat dit in de praktijk betekent: onmenselijke toestanden die je niet voor mogelijk houdt in een beschaafd land dat zich ook nog christelijk durft te noemen. Verder noemen de hoogleraren die vreemde eis die gesteld wordt aan het budget van de gezondheidszorg: fiscale neutraliteit. Dit staat in schril contrast met de kosten van oorlogsvoering zeggen de hoogleraren. Een merkwaardig land: oorlogvoeren mag wat kosten, de gezondheid van eigen mensen niet. Ook signaleren ze ergelijke praktijken van verzekeraars: het weigeren van verzekerden wegens reeds bestaande medische problemen en de opzegging van de verzekering na dure behandeling of extreem hoge premies voor ouderen of chronisch zieken. Dit bevestigt wat Michael Moore in SICKO liet zien. Naar mijn idee toont dit aan wat voor een onmenselijke maatschappij er ontstaat als je gezondsheidszorg overlaat aan bedrijven die winstmaken als hoogste en enige prioriteit hebben. Ook hier is mijn punt: kun je jezelf dan nog een christelijk of beschaafd land noemen? Hoe hypocriet ben je dan als je Darwinisme aanvalt omdat het ‘survival of the fittest’ zou prediken?

Postscript maandag 31 mei 2010:
In de Volkskrant van 5 dec 2009 stond een interview met Frans de Waal:
“Juist de Republikeinen hebben de mond vol met evolutionair jargon. Op Wall Street gold en geldt het recht van de sterkste, ‘dog-eat-dog‘, net als in de jungle. Allemaal evolutionair jargon, notabene van mensen die doorgaans juist niets van evolutie moeten hebben, en alleen mijn bedoeld om zelfverrijking te rechtvaardigen.”
Dit is eigenlijk precies wat ik bedoel in mijn blog (alleen weet ik niets van Republikeinen).
Hij vervolgt: “Het verzet tegen Obama’s gezondheidsstelsel gaat ook terug op sociaal-darwinistische ideeën. Waarom zou je de verzekering voor iemand anders betalen? Het is iedere voor zich, net als in de natuur.”
Let op: sociaal-Darwinistische ideeën! Dat is dus precies wat creationisten en ID-ers aanvallen.

Postscript donderdag 3 juni 2010

Inspiratie voor egoïsme komt niet alleen van Ayn Rand, ook Richard Dawkins’ Selfish Gene heeft een bijdrage geleverd, merkt Dawkins zelf geschokt op in The God Delusion, p.215*. Jeff Skilling, CEO Enron, zou geïnspireerd zijn door de Selfish Gene volgens bericht in The Guardian: Animals Instincts, 27 May 2006.

Postscript vrijdag 4 juni 2010

The Templeton Freedom Prize for Free Market Solutions to Poverty celebrates nonprofit institutes that research and promote the use of free enterprise, sound legal institutions and entrepreneurship to combat poverty.

Het vrije markt denken is zelfs een vanzelfsprekendheid binnen de Templeton Foundation! Was Templeton niet voor het spirituele?

Postscript maandag 7 juni 2010

“Mensen worden, volgens Hicks’ theorie, betere mensen als ze het bestaan van een transcendente werkelijkheid ervaren hebben.” (hier) Vraag: Is egoïsme, materialisme, hebzucht te rijmen met ‘betere mensen’?

Postscript woensdag 9 juni 2010

“In Amerika verdient meer dan de helft van alle wetenschappers zijn geld direct of indirect in de oorlogsindustrie.” (hier). Vraag: hoeveel christenen, gelovigen of ‘spirituele mensen’ (wetenschappers en niet-wetenschappers) zijn er werkzaam in de oorlogsindustrie?

Postscript 17 juni 2010

Dit boek kende ik nog niet toen ik mijn blog schreef: James Q. Whitman (2003) Harsh Justice: Criminal Punishment and the Widening Divide Between America and Europe. “punishment in America is now vastly harsher than in any other Western nation”. “Why is America so short on mercy?”. Ik wist van de doodstraf, maar de doodstraf is kennelijk niet een geïsoleerd geval. Toenemend gebrek aan mededogen, menselijkheid, vergevingsgezindheid en hardere straffen: en dat allemaal in een christelijk land!

Postscript 20 juni 2010

Leuke uitspraak in de nrc van Barabási: “Amerikaanse burgers vertrouwen bedrijven wel, maar de overheid niet. Europese burgers vertrouwen de overheid wel, maar de bedrijven niet.” (nrc wetenschaps katern 19 juni). Vertrouwen in het bedrijfsleven past goed bij het kapitalistisch karakter van Amerika. Kan BP hier iets aan veranderen?

Postscript 6 juli 2010

Zijn christenen pacifisten? Christelijk Amerika is een nucleaire mogendheid. Wapenbezit onder burgers en moord: “Homicide rates in the United States are two to four times higher than they are in countries that are economically and politically similar to it.” (vooral door handwapens) “in 1997, 40% of Americans reported having a gun in their homes.” (bron). In Amerika heb je het recht om met wapens op straat te lopen. Kinderen boven 18 of 21 (afhankelijk van het soort wapen) mogen wapens kopen. Natuurlijk moet je weten wat het wapenbezit is onder christenen om conclusies te kunnen trekken. Misschien bezitten christenen geen wapens en zijn ze tegen wapenbezit en gebruik? Amerika’s pro-Israel politiek: “Israel moet worden verdedigd, ongeacht de feiten” (Peter Beinart).

Postscript 21 sept 2010

Concealed carry in the United States: Amerikanen mogen onzichtbaar wapens dragen. “Florida has issued more than 1.6 million permits since adopting its law in 1987, and had more than 600,000 licensed permit holders as of November 30, 2009″. Wat een christelijk, vredelievend sympathiek volk zijn Amerikanen! Een zeer uitgebreide reeks artikelen in wikipedia over guns.

Postscript 2 mei 2011

“Since moving to the United Sates in 1999 I have thought about why America lags so far behind Europe in its protection of animals. Are Americans simply more brutal, narrower in their concerns, and lacking the more refined sensibilities of their European counterparts?” Peter Singer (2002)  Animal Liberation, paperback,  p. xi.

Postscript 11 juni 2012

Filosoof Martha Nussbaum: in de VS is er veel huiselijk geweld. “18% van de Amerikaanse vrouwen is ooit verkracht, meestal door een bekende”.  “Gelijke toegang tot de gezondheidszorg, daar scoren de VS als een van de slechtste landen. De levenverwachting in Harlem in New York is even hoog als die in de Indiase deelstaat Kerala”.  Bron: interview in Volkskrant 9 juni 2012 onder de titel ‘Economische groei moet niet de enige maatstaf zijn’.

Postscript 8 dec 2012

In de zaterdagbijlage Volkskrant een artikel Hoe een kind een haas vangt van Isabella Rozendaal: “Amerika: het land waar jagen zo gewoon is als boodschappen doen. Ze ging daar mee op jacht en zag dat kinderen er volop meedoen. … De Verenigde Staten het land met de extravagantste jachtcultuur ter wereld. De VS tellen miljoenen jagers. … De opening van het eekhoornjachtseizoen is zo belangrijk dat scholen ervoor gesloten worden. Reggies schoonzoon spijkerde eekhoorns aan de boom om ze te villen, … en de kleinkinderen renden rond met dode eekhoorns.  … De traditie van de jacht wordt hier als vanzelfsprekend doorgegeven van generatie op generatie. … Amerikanen kopen hun geweer bij Walmart … Een van de gevolgen van het liberale Amerikaanse jachtbeleid is dat elke idioot na een bescheiden veiligheidscursus een geweer kan kopen en kan gaan jagen. 

tags: boeken, politiek, religie

Posted by Gert in 11:17:31
Comments

33 Responses to “Goddeloos Amerika of: is God een kapitalist?”

 1. Andantinaa says:

  Zie dit commentaar als het zoeken naar een verklaring, maar niet voor goedpraten van de toestanden in de Amerikaanse gezondheidszorg. Waar komt deze houding vandaan?
  Amerika is een nog jonge statenbond, ontstaan uit een kolonie. De oorspronkelijke bewoners van dit werelddeel zijn onder de voet gelopen en naar de slechtere plaatsen verdrongen. Hun cultuur is niet gerespecteerd.
  De bewoners van de oorspronkelijke kolonie waren het al spoedig beu om rekenschap en verantwoording aan het moederland af te leggen. Ze deden zo goed als ze konden hun best om opgelegde heffingen niet aan het moederland te betalen. Dat was toch ver weg, dus het lukte. Degenen die in het nog betrekkelijk lege land aankwamen, moesten voor het overgrote deel vertrouwen op eigen kracht om te overleven. Dat kostte zoveel moeite dat zij meestal niet toekwamen aan de zorg van het welzijn van hun naasten.
  Is de huidige toestand misschien ontstaan vanuit deze voorgeschiedenis?
  En hóe is men christelijk in Amerika? Gaat het misschien zo: als je maar vertrouwen hebt, dan word je wel gespaard en komt het allemaal goed? Dus: wie een goed christen is en vertrouwen heeft, voor diegene komt het goed. Als je je medemens zo aan zijn of haar lot overlaat, is dat dan niet survival of the fittest? Maar dan alleen in materieel opzicht, en beroepen de mensen zich juist niet op hun geestelijke waarde? Die zie ik hierbij nergens terug.
  Shame on you, christian soldiers! Dit is pure oorlog, een groep pinguins op de zuidpool heeft meer onderlinge saamhorigheid!

 2. Gert Korthof says:

  Dank je Andantinaa!
  Je hebt een nieuwe kijk op het probleem waarom christelijk Amerika zo zelfzuchtig is, terwijl hun bijbel naastenliefde predikt. Een historische verklaring.
  “Vertrouwen op eigen kracht om te overleven” lijkt mij een belangrijk en plausibel deel van de verklaring. Het verklaart misschien ook het recht op zelfverdediging in de grondwet, wat in de praktijk betekent dat iedereen zichzelf mag verdedigen met een schietwapen. Dit terzijde.
  Maar het kan misschien ook wel aardig verklaren waarom Amerikanen niet solidair zijn met andere Amerikanen, zelfs als het om essentiele zaken als gezondheid gaat.
  Je eindigt met “een groep pinguins op de zuidpool heeft meer onderlinge saamhorigheid!”
  Prachtig! Daar heb je de kern van het raadsel: onder moeilijke omstandigheden zou je juist samenwerking verwachten. Maar Amerikanen hebben voor individualisme gekozen, ieder voor zich.
  De anarchist Petr Kropotkin *) kwam tot een tegenovergestelde conclusie als Darwin: niet competitie maar samenwerking. In Rusland met een zeer koud klimaat, ruimte genoeg, maar toch onderbevolking, geen overbevolking, had je meer overlevingskans als je samenwerkte.
  Misschien moet je veronderstellen dat de omstandigheden in Amerika te gunstig waren, om zich altruistisch te gedragen. Men had anderen niet nodig om te overleven.
  Tot zover klinkt alles plausibel.
  Maar dan komt de duvel uit het doosje: hoe kan christelijke Amerika claimen zich te baseren op de Bijbel die naastenliefde predikt (tenminste Jezus deed dat) en toch massaal achter de atheïst en egoïsme predikende Ayn Rand aanlopen?
  Iemand moet toch opgevallen zijn dat dat strijdig is?

  *) zie: Lee Alan Dugatkin The Altruism Equation.

 3. h pinxteren says:

  misschien toch even terug naar onze vrienden JF en MPP.
  de verklaring van je tegenstrijdigheid moet je niet alleen zoeken in de historie van de
  Amerikanen, maar ook in de aard van het Darwinisme zelf.
  Even kort:
  it is the Darwinian genealogy, and not the theory of natural selection, that has been the subject of so much political and theological controversy over the last hundred years or so. To put it crudely, what people who do not like Darwinism have mostly objected to is the implication that there’s a baboon in their family tree; more precisely, they do not admit to a (recent) ancestor that they and the baboon have in common.

  Je moet, met andere woorden onderscheid maken tussen biologie
  en ideologie! Zelfs amerikaanse economen snappen dat er
  non-rival goods zijn, zoals ze dat noemen. En non-zero sum
  oplossingen. In goed management jargon heet zoiets ook wel
  win-win..!

  gr
  hp

 4. Gert Korthof says:

  Gisteren zag ik de BBC2 uitzending ‘How to live a simple life’:
  Leven in armoede, zonder geld en credit cards door een
  onorthodoxe Anglicaanse priester in navolging van Franciscus
  van Assisi, die ook in armoede leefde.
  Een groter contrast met christelijk Amerika waar geld, bezit, concurrentie
  de hoogste waarden vertegenwoordigen, is niet denkbaar!

  Zie ook:
  Tim Kasser (2003) The High Price of Materialism [Paperback]

 5. Gert Korthof says:

  Harry, bedankt voor de comment. It’s a start!
  Je schrijft: “de verklaring van je tegenstrijdigheid moet je () [zoeken] in de aard van het Darwinisme zelf.”
  Hoe dan? Christelijke Amerikanen verwerpen Darwinisme, ze haten de ‘selfish gene’ theorie (en alle veronderstelde implicaties zoals abortus, euthanasie, eugenetica, racisme.)
  Ze haten dezelfde dingen in het Darwinisme (egoïsme, survival of the fittest, concurrentie, strijd om het bestaan) die ze tegelijk, paradoxaal genoeg, als fundament voor de Amerikaanse samenleving genomen hebben.
  Ligt dat aan het Darwinisme? Zijn Amerikanen niet vrij om het kapitalisme om te vormen naar christelijke normen en waarden (van naastenliefde, etc)? Creationisten en ID-ers claimen dat Darwinisme een ideologie is, en een verwerpelijke ideologie, maar hebben hun samenleving gebouwd op diezelfde ideologie. Rara, hoe kan dat?

  Je schrijft: “they do not admit to a (recent) ancestor that they and the baboon have in common”.
  Wat is er zo erg aan een baboon? Is het misschien het ontbreken van een moraal? Deze claim is karakteristiek voor de christenwetenschapper Francis Collins in The Language of God: alléén mensen hebben een moraal. Dieren hebben geen (geschreven) moraal. En wat is moraal? Samengevat: altruisme (Moeder Theresia wordt door Collins genoemd als ultiem voorbeeld van altruisme, dat niet bij baboons voorkomt!).
  Is de Amerikaanse economie op altruisme gebouwd?

  PS wat bedoel je met non-rival goods, non-zero sum oplossing.

 6. h pinxteren says:

  gert,
  OK, die amerikaanse fundamentalisten hebben hun samenleving gebaseerd op dezelfde darwinistische principes die ze als ideologie verwerpen. Tegelijk vraag je je, terecht, af of de amerikanen niet vrij zijn om de samenleving naar christelijke normen om te vormen.
  Daarmee impliceer je dat het darwinisme inderdaad een ideologie is, want er is een keuze. Wat die fundamentalisten verder volgens jou ook allemaal beweren, of zeggen te haten. Of het moet zo zijn dat er geen keuze is en de mensen maatschappij hoe dan ook uiteindelijk komt te drijven op selfisch genes, egoisme, concurrentie, survival of the fittest etc.
  Het is een van twee, lijkt me. Ideologie of biologie :-)

 7. h pinxteren says:

  bij non rival goods word jij er zelf niet slechter,armer, minder, van
  als je ze met een ander deelt. Kennis is het klassieke voorbeeld.
  Dat je die toch kunt verkopen, dus eerst kunstmatig schaars kunt maken,
  is een nader verhaal. Zuurstof is ook een voorbeeld.
  Dat jij het inademt betekent niet dat ik er minder van heb want er is genoeg..
  In de speltheorie hebben ze het dan over non-zero sum, in tegenstelling tot zero sum
  waar de winst van de een het verlies van de ander betekent, zoals in het bekende Prisoner´s dilemma, of gokken op de beurs, wat ook geen echte economie is, want voegt geen waarde toe.
  Biologen hebben het hier over symbiose en parasitisme.
  Ik heb het niet geteld maar volgens mij gaan alle kinship modellen impliciet uit van zero-sum
  (dan krijg je van die rekensommetjes over het redden van familie uit brandende huizen en zo, broers in vergelijking met neven etc. etc)
  gr
  h

 8. Gert Korthof says:

  Nog drie aanwijzingen dat egoisme en hebzucht een algemene
  Amerikaanse ideologie is:

  1. “George Barna reports that eight out of ten Americans
  believe that the statement:
  “God helps those who help themselves”
  is found in the Bible. ”
  Het lijkt me een spreuk die goed gebruikt kan worden
  om egoïsme te legitimeren en die bovendien nog
  wordt toegeschreven aan de Bijbel! Het kan als ideologie
  gebruikt worden (afgezien van de ongerijdheid van de spreuk:
  als je je zelf helpt, heb je geen hulp meer nodig)
  De quote is afkomstig van Benjamin Franklin’s
  Poor Richard’s Almanac (1733–1758).

  2. “The law does not pretend to punish everything that is
  dishonest. That would seriously interfere with business”
  van Clarence Darrow de advocaat in de Scopes Monkey Trial.
  Dit lijkt mij een erkenning van het feit dat zakendoen op
  bedrog berust en wat tegelijkertijd van oneerlijkheid in
  zakendoen een ideologie maakt, iets goeds: oneerlijk in
  zakendoen is goed.

  3. Boeken als Think and Grow Rich (1937) haalden enorme verkoopcijfers:
  selling a claimed 30 million copies over the next 70 years.
  - The Science of Getting Rich (1910)
  “The book is still in print after almost 100 years” (zie wikipedia).

  Dit komt overeen met de egoisme ideologie van Ayn Rand,
  een ongekend populaire schrijfster in Amerika (zie het besproken
  boek van filosoof Hans Achterhuis). Achterhuis schrijft niet over deze boeken, maar ze laten zien dat egoisme en rijkworden een veel bredere Amerikaanse ideologie is dan Ayn Rand alleen.

  Behalve hebzucht en egoïsme is gebrek aan empathie normaal in Amerika:
  de theoloog Bart Ehrman merkt op dat Amerika in staat is een hele vloot
  naar de Perzische Golf te sturen, maar niet in staat is de slachtoffers van
  Katrina in hun eigen land adequaat te helpen (p.231 God’s Problem).
  Heb ik het al gehad over het feit dat in Amerika de doodstraf nog bestaat?

  Tegenstellingen
  Tegenstellingen tussen denkwijze en gedrag zijn niet zo moeilijk te vinden, misschien zijn ze veel algemener en moet je daar dus rekening meehouden bij het beoordelen van wat christelijke Amerika doet en denkt:
  “This important and timely book illuminates the source of contradictions between American beliefs about the value and importance of caring in a good society and the exploitation and devalued status of those who actually do the caring” (‘Forced to Care: Coercion and Caregiving in America‘.

 9. Martin says:

  Gert, je schrijft

  “Wat deze mensen motiveerde werd pas later duidelijker toen bijvoorbeeld de publicaties van Richard Weikart verschenen (From Darwin to Hitler, Does Darwinism Devalue Human Life?). De bedoeling was om aan te tonen dat Darwinisme een moreel verwerpelijke invloed had op de maatschappij. Weikart is een historicus verbonden aan het Discovery Institute, het instituut opgericht om Intelligent Design te promoten.”

  Weikart is hoogleraar aan een normale publieke universiteit,
  zie http://www.csustan.edu/history/faculty/weikart/

  Het boek “From Darwin to Hitler” is een professionele historische
  analyse van gedachtegoed dat geinspireerd was door het
  Darwinisme, in de zin dat de dragers van dat gedachtegoed
  zich op het Darwinisme baseerden. Aldus werd racisme,
  euthanasie op geestelijk gehandicapten, etc. gelegitimeerd.
  Ik heb commentaren op het boek (ook in de USA) gelezen van
  mensen die duidelijk het boek niet goed gelezen hadden.
  Weikart zegt expliciet dat het Darwinisme niet de oorzaak
  is van het Nazisme, daarvoor weet hij veel te veel af van de
  relevante geschiedenis. Ik lees aardig wat geschiedenis, b.v
  over de Russische revolutie (Figes), over de opkomst van
  Hitler en het nazisme (Ian Kershaw), en dat boek van
  Weikart past zonder meer in dat rijtje: heel goed. Je zou
  het echt eens moeten lezen, Gert, je zult geboeid zijn. Ik
  was dat in ieder geval wel (twee keer gelezen). De eerste
  helft van de 20e eeuw is afschrikwekkend maar ook zeer
  fascinerend. WO-I, Russische revolutie, economische wereld
  crisis, anti-democratische bewegingen (Duitsland, Italië, de
  NSB in Nederland,…), WO-II met 60 miljoen doden, etc. Wie
  iets over de menselijke natuur wil leren kan in die periode
  goed terecht.

  Het Christendom heeft mensen verschillend geinspireerd.
  Bekende thema’s zijn Christendom & Socialisme, Christendom en
  “Bevrijdingstheologie”, etc. Aan de andere kant heb je
  christendom als feel-good levensstijl, zoals inderdaad
  hier en daar (niet alleen in de USA) te zien is. De mens is
  een complex en tegenstrijdig wezen.

  Wat is christelijk? Wat is democratisch? De DDR noemde zich
  ook democratisch, so what is new?

 10. Martin says:

  Ik geloof dat die 60 miljoen alleen voor Europa en Rusland
  geld, dus exclusief Azië.

 11. Gert Korthof says:

  1. Lekker makkelijk en relativistisch Martin: wat is christelijk? (antwoord: Jezus Christus: naastenliefde).
  Of bedoel je dat christenen zich zelf niet kunnen tegenspreken omdat christelijk niets betekent?
  Als christenen zelf niet gedefinieerd hebben wat dat is, kun je het in ieder geval reconstrueren als negatief van wat ze aanvallen in het sociaal-Darwinisme.

  2. Weikart is inderdaad verbonden aan een reguliere universiteit. Kun jij dan uitleggen waarom hij zich ook heeft verbonden aan het DI? (of ontken je dat?)

  3. Ben je het oneens met de hoofdstelling van mijn blog: de hypocriete aanval van een door Darwinisme geïspireerde politiek in een ver land (Duitsland) in een ver verleden, terwijl dezelfde christenen geen oog hebben voor de Darwinistische principes waar hun eigen maatschappij NU op gebaseerd is?
  Waarom val je Darwinisme aan terwijl je kapitalisme en principe van de vrije markt aan zou moeten vallen? (in je eigen land, het hier en nu)

  4. Ik ga Weikart ooit nog wel eens uit de biobliotheek lenen, maar ik hou niet zo van oorlog en zo.

 12. Martin says:

  Anti-evo christenen zijn niet anti-evo vanwege survival of
  the fittest, maar omdat ze gewoon niet geloven dat evolutie
  waar is: wat in Genesis staat is waar. Dus is er geen
  tegenspraak met een survival of the fittest vrije markt.

  Weikart is ook senior reaserach fellow van het DI, daarmee
  is hij nog geen slechte historicus.

  In zijn boek zegt Weikart niet dat Darwin geen gelijk had.
  Hij beschrijft alleen maar welke opvattingen gebaseerd werden
  op darwinistische ideeën. Dat alles documenteert hij, dus
  ik zie niet wat daarmee mis zou moeten zijn.

  Ik houd ook niet van oorlog, maar geschiedenis is wel
  uiterst interessant. Vanavond op Canvas: Kongo. Het eerste
  deel was uiterst boeiend, maar ook (door het originele film
  en foto materiaal) schokkend. Vanavond deel 2.

  Ik meen dat Weikart ook verwijst naar de euthanasie
  beweging die begin 20e eeuw in de USA ontstond.

  Het is geen gemakkelijk onderwerp, ik weet het, maar toch
  snijdt Weikart wel een legitiem onderwerp aan. Je zou het
  boek (dat niet over oorlog gaat) gelezen moeten hebben,
  misschien, om te begrijpen waar Weikart het over heeft. Het
  darwinisme heeft nu eenmaal implicaties voor het
  mensbeeld. Historisch waar, ik kan daar ook niets aan doen.

  Het communisme was overigens ook nogal
  darwinistisch. Dat is een apect dat ook door Weikart
  wordt besproken. Er waren nogal wat theoreten die meenden
  dat dat ouderwetse gezeur over de waarde van de mens wel
  overboord kon, gezien de moderne wetenschap.

 13. Gert Korthof says:

  Martin, je blijft hardnekkig aan je standpunt vasthouden.
  Je hebt niet uitgelegd wat een professioneel historicus ziet
  in het DI: een instituur dat wetenschap probeert te misbruiken
  om te aannemelijk te maken dat er een Ontwerper bestaat.
  DI is geen instituur voor historisch onderzoek.
  Dus waarom heeft Weikart het DI nodig? Waarom staat hij op de lijst van DI fellows?
  Is dat goed voor zijn reputatie?
  En vanwaar die belangstelling van het DI voor een professioneel historicus?
  Helpt Weikart bij het aantonen van een Intelligent Ontwerper?

 14. Gert Korthof says:

  Dit valt mij op: “Het darwinisme heeft nu eenmaal implicaties voor het mensbeeld.”
  Welke implicaties volgens Weikart?

 15. Martin says:

  Gert, aan het eind van je blog staat

  “Hij (de Waal) vervolgt: “Het verzet tegen Obama’s gezondheidsstelsel gaat ook terug op sociaal-darwinistische ideeën. Waarom zou je de verzekering voor iemand anders betalen? Het is iedere voor zich, net als in de natuur.”
  Let op: sociaal-Darwinistische ideeën! Dat is dus precies
  wat Richard Weikart aanvalt!”

  Weikart heeft het over wel iets anders dan het ziekenfonds.

  Is het euthanasie programma van de nazi’s te vergelijken met
  de tegenstand in de USA tegen Obama’s hervorming? Worden
  in de USA onverzekerden door de ziekenhuizen vermoord met een
  injectie? Worden onverzekerden in de USA achter in een
  vrachtauto met uitlaatgassen verstikt zoals gebeurde met
  Down mensen in nazi Duitsland? We moeten een en ander wel
  een beetje in perspectief zien, zou ik zeggen.

  Waarom heeft Weikart connecties met DI? Je kunt hem een emailtje
  sturen om dat te vragen. Wat dat met zijn boek te maken heeft
  zie ik niet. In zijn boek valt Weikart helemaal niets aan, hij
  documenteert en analyseert een ideeëngeschiedenis op een
  professionele manier. Mag dat niet?

  Maar goed, laat maar. Als je het boek niet wilt lezen, wat
  overigens je goede recht is, dan hoeven we het er ook niet
  over te hebben.

  Salut.

 16. Gert Korthof says:

  Martin, ik heb niet gezegd dat ik het boek niet wil lezen. Ik heb wel artikelen van hem gelezen, en reviews van zijn boek. Tenslotte gaat het hier niet alleen om Weikart maar om de christelijke agenda van mensen als Weikart.

  Dit is wat Herman Philipse over Weikart’s agenda zegt:

  “Weikart heeft een christo-fiele overall agenda in het boek.
  De overall suggestie van het boek is dat terwijl christendom
  het leven respecteert, Darwinisme de waarde van het leven heeft verminderd.
  Deze boodschap is zeer welkom voor de christelijke lezer. Als goed historicus
  had Weikart dit soort sweeping generalisatie’s natuurlijk achterwege moeten laten.”
  http://evolutie.blog.com/2008/03/25/een-aanbeveling-met-stevige-kritiek-philipse-over-weikart-2/

  Relatie Weikart – DI:
  Weikart heeft niet alleen een aparte pagina bij de website van het DI,
  maar het DI heeft ook de domeinnaam http://www.darwintohitler.com
  aangemaakt om het boek nog eens extra onder de aandacht te brengen.
  Dat het DI enthousiast is over het Weikart’s boek blijkt zonneklaar:

  “New book by Discovery Institute Fellow shows influence of Darwinian
  principles on Hitler’s Nazi regime”
  “Discovery Institute is pleased to announce the publication of the provocative
  intellectual history, “From Darwin to Hitler, Evolutionary Ethics, Eugenics and Racism
  in Germany” (Palgrave MacMillan), by Richard Weikart.” (http://www.darwintohitler.com/)

  Dat het DI financieel bijdraagt blijkt volgens mij uit de volgende aanbieding:

  “From Darwin to Hitler” is regularly priced $59.95, but if you order through
  Discovery Institute before September 1, 2004 the price is just $34.95 plus shipping and handling.”
  http://evolutie.blog.com/2008/03/17/herman-philipse-over-richard-weikart/

  DI gebruikt Weikart en zijn boek om hun christelijke agenda te promoten, Weikart vind dat
  kennelijk prima. Maar hij vertelt daar niets over op zijn site van de universiteit.

  Er vinden natuurlijk geen nazipraktijken plaats in US, maar ik zou maar eens de film SICKO
  bekijken, dan zie dat er wel degelijk doden vallen, in ieder geval respect voor menselijk leven is ver te zoeken, en dat is de overeenkomst met nazi-Duitsland.

  Verder vergeet je de bredere context van de verering van egoisme en hebzucht in christelijk Amerika. Om daar een goed inzicht in te krijgen moet je het boek van Hans Achterhuis lezen (de Utopie van de vrije markt)

 17. Martin says:

  “DI gebruikt Weikart en zijn boek om hun christelijke agenda te promoten, Weikart vind dat
  kennelijk prima.”

  Zeker, dat was mij bekend. Alles dat het publieke imago van
  het darwinisme aantast is uiteraard koren op de molen van DI.
  Alleen: dat wil niet zeggen dat het boek van Weikart niet
  deugt. Dat is mijn enige “hardnekkige” punt.

  Onlangs vergeleken enige mensen de structuur en agenda van
  de PVV met die van de NSB. Het huis was te klein. Maar: als
  je nu goed kijkt naar de thema’s die de PVV aansnijdt, en
  de manier waarop de PVV de publieke opinie bespeelt, is het
  dan zo’n rare vergelijking? Het politieke klimaat is zodanig,
  dat die vergelijking überhaupt niet gemaakt mag worden. Ik
  denk dat je alleen begrijpt waarom sommige mensen die
  vergelijking maken als je iets van de geschiedenis van de
  NSB weet. De meeste mensen weten daar niets vanaf, dus
  wordt er meteen gescholden.

  De politieke controverse rond evolutie, in de USA, is blijkbaar
  zodanig dat Weikart’s boek meteen verketterd moet worden,
  ook al is het puur wetenschappelijk gezien uiterst
  interessant. Weikart zegt expliciet dat het darwinisme niet
  de logische oorzaak van de Holocaust is, en wordt er
  vervolgens van beschuldigd dat hij dat wel doet. Ik heb
  heel wat commentaar op het boek gezien waarbij niet naar
  passages in het boek wordt verwezen, dat zegt mij genoeg.

  Ik vind het commentaar van Philipse te algemeen. Het is toch
  gewoon waar dat het beeld van de mens als kroning van de
  schepping door het darwinisme nogal een deuk heeft
  opgelopen? Het is echt niet voor niets dat het darwinisme
  zo’n oppositie uit christelijke en islamitische hoek
  ondergaan heeft, en ook nu nog ondergaat. Of je ermee zit
  dat die deuk er is, is iets anders; hij is er wel.

  En egoisme en hebzucht is niet bepaald beperkt tot
  christelijk Amerika. Ik lees genoeg (economische) geschiedenis
  om te weten hoe het werkt in de USA. Aan de andere kant
  kleven aan de systemen in China, Rusland, Iran, etc. ook
  de nodige problemen. Overigens is niet de vrije markt het
  probleem, maar de politieke onwil om enige nuttige regulering
  daarvan niet toe te passen zolang het de banken voor de wind
  gaat. Zie de EU: pas nu we zo’n beetje onderuit gaan dringt
  het besef door dat een beetje transparantie en regulering
  geen kwaad kan. Een filosoof kan wel leuk tegen de vrije markt
  utopie aanschoppen, maar dan moet hij er wel bij zeggen
  hoe het dan wel zou moeten. Planeconomie? Communisme?
  Nationalisatie van de banken? Politieke benoemingen van
  bankpresidenten? Zo eenvoudig is het allemaal niet.

 18. Gert Korthof says:

  Martin, ik was bang dat je na “Salut” niet meer zou terugkomen!
  Bedankt voor het terugkomen.
  “dat wil niet zeggen dat het boek van Weikart niet deugt”: klopt, mee eens.
  Waar ik op wil wijzen is dat het boek door het DI ideologisch gebruikt wordt, en dat Weikart zich daar niet van gedistantieerd heeft (voor zover ik weet).
  Maar het blog ging niet over Weikart, maar over de dubbelzinnige christelijke ideologie in Amerika. Heb je wel eens creationistische boeken gelezen? Ken de creationistische astronoom astronoom Hugh Ross? Zie je dat in zijn lijstje van ‘doodzonden’ wel humanisme staat, maar geen kaptialisme en vrije markt?

  Je schrijft: “En egoisme en hebzucht is niet bepaald beperkt tot christelijk Amerika.”
  Uiteraard, MAAR Amerika is een christelijk land! remember? Uitgerekend in de grootste christelijke natie ter wereld? Is er dan geen verschil met atheïstisch China, Rusland? Christelijk geloof heeft helemaal geen invloed op de maatschappij?
  Het gaat mij in deze blog niet om de voor- en nadelen van politieke systemen: maar uitgerekend in een christelijke natie zijn egoïsme en hebzucht vanzelfpsrkend? En jij ziet geen enkele tegenstelling met de christelijke wereldbeschouwing en christelijk mensbeeld?

  “Een filosoof kan wel leuk tegen de vrije markt utopie aanschoppen”: Ontzettend onprofessioneel van je. Je hebt het boek niet gelezen, maar je hebt wel een oordeel. (slaat nergens op). Achterhuis geeft een zeer professionele beschrijving van de opkomst en ontwikkeling van het liberalisme in de geschiedenis, culminerend in de filosofie van Ayn Rand. Ik zou het maar gauw gaan lezen, Martin!

 19. Martin says:

  Egoisme en hebzucht zijn basale mensenlijke eigenschappen
  die overal naar boven komen, of het nou in een communistisch
  of christelijk systeem is.

  Ik begrijp wel wat je bedoelt: wie zich christen noemt heeft
  zich christelijk te gedragen, en in jouw opvatting over wat
  christelijk is – “DE christelijke wereldbeschouwing” -
  deugen de amerikaanse christenen dus niet. Dat doet mij
  denken aan die “discussies” over wat socialistisch of
  democratisch is.

  Ik wel wel eens wat creationistische fysica gelezen, maar
  dat was zo debiel dat ik daar geen tijd meer aan verknoei.
  Het boek van Weikart is van een heel andere categorie.

 20. Gert Korthof says:

  Martin, als je van geschiedenis houdt:
  Hitler haatte Joden, maar jodenhaat heeft zeer oude christelijke wortels. Toen in 380 het christendom op last van keizer Theodosius staats-godsdiensts werd, probeerden de kerkvaders om het jodendom ideologisch weg te schrijven. Aan het einde van de 4e en begin van de 5e eeuw werden er synagogen aangevallen. De christenen bouwden hun kerken bovenop de verwoeste restanten. Door eindeloos herhaalde anti-Joodse preken, nam het volk dat sentiment over. De jodenmoorden tijdens de Kruistochten, de uitzetting van de joden uit Spanje en Portugal, de Oost-Europese pogroms, en de 20e eeuwse holocaust zijn de escalatie van een proces dat in de 4e eeuw was begonnen. (interview met Leonard Rutgers, godsdiensthistoricus en archeoloog) in nrc 19 dec 2009. (Making Myths. Jews in early Christian identity formation).

  Zegt Weikart daar iets over in zijn boek? (de christelijke oorsprong van Jodenhaat)

 21. Martin says:

  Ja, Gert, dat is algemeen bekend, en dat weet Weikart ook wel.

  Het gaat hem erom, dat door het sociaal-Darwnisme thema’s
  zoals anti-semitisme, racisme, etc. een wetenschappelijk
  sausje overgoten kregen. Pogroms tegen joden kwamen al veel
  eerder voor, maar zoiets als de “Endlösung der Judenfrage” is
  toch wel een aparte categorie, en volhouden dat
  “wetenschappelijk” sociaal-darwinisme daarin helemaal geen
  rol speelde lijkt mij moeilijk. Het shockerende van de
  nazi-praktijken is dat veel daders het idee hadden dat
  het volledig in orde was wat ze deden.

  Het zwakke punt van Weikart is dat volgens hem het
  Christendom de “sanctity of human life” zou garanderen. Zie
  de moderne discussies over abortus en euthanasie. Daar staat
  tegenover, dat Christenen ook niet vies zijn gebleken van
  Inquisitie, doodstraf, antisemitisme, etc.

  Zie b.v. http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=10699

 22. Martin says:

  Zie ook http://www.csustan.edu/history/faculty/weikart/hitlersethic.htm

  Ik heb dat boek (nog) niet gelezen (ik koop al te veel
  boeken), maar er staan wel een paar commentaren van profs.
  bij

  “There have been many attempts to provide the key to Hitler’s world of ideas but Richard Weikart has succeeded in revealing what must be the central element in any understanding of Hitler’s world view. The terrible paradox at the heart of the Third Reich, that biological utopia could only be created by intense physical suffering and violence, now has a proper explanation. What seemed to others bizarrely immoral appeared to Hitler an honorable duty.”

  –Richard Overy, Professor of History, University of Exeter, UK, author of The Dictators: Hitler’s Germany and Stalin’s Russia

  “The elements of Nazi ideology seem diverse–racism, German nationalism, anti-Semitism, socialism, militarism, imperialistic expansionism, the “leadership principle,” eugenics, and genocide. But Weikart is remarkably persuasive in showing how all of these strands of Nazi ideology are woven together by the final end of Hitler’s ethic–the evolutionary improvement of the human species through the triumph of the Aryan race in the struggle for existence. Proponents of Darwinian ethics–like myself–should be honest in recognizing the impressive evidence that Weikart marshalls from Hitler’s writings and speeches to show how Hitler’s thought and actions were driven by a coherent view of Darwinian ethics.”

  –Larry Arnhart, Professor of Political Science, Northern Illinois University, author of Darwinian Natural Right: The Biological Ethics of Human Nature

 23. Gert Korthof says:

  “Ja, Gert, dat is algemeen bekend, en dat weet Weikart ook wel.”
  Niet overdrijven aub. De vraag was: schreef hij er ook over???

  “Daar staat tegenover, dat Christenen ook niet vies zijn gebleken van
  Inquisitie, doodstraf, antisemitisme, etc.”
  voeg daar aan toe: gezondsheidszorg: ieder voor zich, wat ontaardt in goede gezondheidszorg voor rijken
  (zie: SICKO).
  Zie ook onder health care and race:
  “Race has played a decisive role race in shaping systems of medical care in the United States. The divided health system persists, in spite of federal efforts to end segregation, health care remains, at best widely segregated both exacerbating and distorting racial disparities”
  en: Inequalities in health care
  http://en.wikipedia.org/wiki/Race_and_health

  Voeg daar aan toe: slavernij was goed te verdedigen op grond van de bijbel en werd door christenen beoefend (het was economisch verantwoord).

  Bedankt voor de links.
  En: ik heb Weikart besteld bij de UB.

  PS: vraag voor aanhangers van de Free Will Defense: waarom liet God Hitler zijn gang gaan? Vrije Wil! Dus: Hitler’s vrije wil had prioriteit.

 24. Martin says:

  Ik bedoelde dat Weikart uiteraard ook over anti-semitisme
  schrijft in zijn boek. Al dat nazi-gedoe over “Blut”,
  “Volkstum”, “Arisch” etc. werden “wetenschappelijk”
  aangekleed. Daarom werd ook (Wannsee conferentie) besloten
  dat het “noodzakelijk” was om de joden uit te roeien, zoals
  een chirurg kan beslissen dat het noodzakelijk is om je arm
  te amputeren.

  Als je het boek gelezen hebt dan zou je er een blogje aan
  kunnen wijden? Viel Lesevergnügen!

 25. Gert Korthof says:

  Martin: “Ik bedoelde dat Weikart uiteraard ook over anti-semitisme
  schrijft in zijn boek. “, maar schreef Weikart ook over de christelijke wortels
  van het anti-semitisme? (puur volledigheidshalve, omdat het een onpartijdige
  historicus is!)

 26. Gert Korthof says:

  Where to buy Richard Weikart’s new book — HITLER’S ETHIC door William Dembski op zijn blog uncommondescent:
  “This book retails for $79.95 and Amazon sells it for $57.78. But the best price online to purchase it is at the Human Events Book Service (go here), where you can get it for $34.95.
  I highly recommend Weikart’s latest. Darwinists continually try to deny or change the subject that Darwin’s theory deeply influenced the Nazis. Accordingly, what the Nazis did is supposed to constitute a profanation of tried-and-true pure Darwinism. But the flow of ideas from one to the other is clear. To be sure, Darwinism is not a sufficient condition for Nazism, but it certainly was a necessary one.”

  Hoe weet hij zo zeker dat het een noodzakelijke voorwaarde was? Anti-semitisme bestond al eeuwen en had christelijke wortels.

 27. Martin says:

  Anti-semitisme bestond al eeuwen, maar pas begin 20e eeuw
  kwam het nazisme op. Waarom? Daarover wordt nog steeds
  gedebatteerd; zie b.v. Ian Kershaw’s Hitler biografie. De
  vraag is nog steeds: hoe heeft het zover kunnen komen? De
  Duits-Franse oorlogen van 1870 en 1914 waren ook niet mis,
  maar hebben toch een heel andere reputatie dan WO-II, en
  dat komt vooral doordat WO-II geen “normale”
  veroveringsoorlog was (iedereen pikt wel eens wat land in),
  maar daarbij ook een ideologisch gefundeerde genocidale
  vernietigingscampange. Waar kwam die ideologie vandaan?

 28. Gert Korthof says:

  Martin, denk jij zelf dat zonder Darwinisme en sociaal-Darwinisme er geen holocaust was geweest?

 29. Martin says:

  Ik ben pas op pagina 80 van Kershaw, deel 1 ….

  Ik ben er eerlijk gezegd nog niet uit. Dit soort discussies
  is voor mij ook nogal nieuw. Ik lees eerst liever goede
  analyses voordat ik mij aan dat soort vragen waag.

  Ik heb pas de biografie (in het Duits) van Logerich over
  Himmler ontvangen. De auteur, een prof. moderne geschiedenis,
  medewerker van het Holocaust Museum, heeft met psychologen
  en psycho-therapeuten gesproken om te achterhalen hoe het
  mogelijk was dat zo’n mannetje als Himmler zulke macht en
  zulke invloed kon uitoefenen. De moord op de joden is
  voornamelijk aan Himmler te danken. Het is net als met
  psychopaten (zie de recente gruwelijke moord op dat meisje
  door een politieman): wat deed de emmer overlopen? Waarom
  werd er zo enthousiast meegewerkt, door zeer velen, aan
  deze misdaden? Hitler en Himmler hadden het nooit in hun
  eentje kunnen doen.

  Ik ben wel benieuwd wat jij ervan vindt als je Weikart hebt
  gelezen. Weikart beschrijft dat Darwin kort na het
  verschijnen van Origin al vragen kreeg van zijn vroegere
  leermeester: realiseer je je wel wat de consequenties zijn
  van je opvattingen? Dat wil niet zeggen dat Darwin het mis
  had, maar dat – gegeven de menselijke natuur – dat soort
  inzichten nogal wat gevolgen zou kunnen hebben. Dat aspect
  interesseert mij nogal. Zeggen dat evolutie theorie puur
  wetenschappelijk is en dus irrelevant voor ethiek gaat er
  bij mij niet in. Ik volg de Kongo serie op Canvas, daarin
  zie je oud filmmateriaal; het racisme dat je ziet is nogal
  shocking, waardoor ik mij nog meer afvraag hoe dat soort
  dingen werkt in de menselijke en maatschappelijke psyche.

 30. Gert Korthof says:

  Martin, jij kent toch de Free Will Defense of the problem of evil?
  (“God would therefore allow sin in order to further free will, which is presumed to be an outweighing good.”)
  De ‘Free Will Defense’ impliceert volgens mij dat de holocaust simpelweg ‘de kosten zijn’ van de menselijke vrije wil. God heeft dit allemaal voorzien, het is allemaal ingecalculeerd. Het bestaan van de vrije wil weegt zwaarder dan al het leed. Dus, grofgezegd, waar zeuren die ID-ers toch over? God heeft het toegestaan, hij heeft het geweten toen hij de mens schiep met een vrije wil.

 31. Gert Korthof says:

  Martin, wist dat je Weikart in de documentaire Expelled is geinterviewed?
  Volgens wikipedia.
  Ik had de film opgenomen (was door EO uitgezonden), maar het laatste stuk was weggevallen, en Weikart moet in het laatste deel gezeten hebben.
  Ik weet niet of Weikart ook misleid was over de bedoelingen van de film door de makers van de film, maar Expelled is een ID propaganda film. Dit zegt wiki: “Richard Weikart, a DI fellow and historian, appears in the movie asserting that Charles Darwin’s work in the 1800s influenced Adolf Hitler. ” etc. Weikart kan dan wel een professioneel historicus zijn, hij heeft duidelijk christelijke motieven, en de makers van Expelled maken daar dankbaar gebruik van. Lees de paragraaf in wiki en overtuig jezelf.

 32. Martin says:

  Ja, Gert, dat had ik al gezien, Weikart schrijft er zelf
  over:

  http://www.discovery.org/a/6691

  “Schloss wrongly claims that there were two positions about the Darwin-Hitler connection presented in “Expelled.” The one he ascribes to me is that Darwinism logically entails Hitler’s ideology. He claims that Ben Stein and David Berlinski take a different position, merely arguing for Darwinism being a necessary, but not sufficient cause for Hitler and Nazism. The problem with Schloss’s dichotomy here is that in the introduction to my book From Darwin to Hitler I clearly state: “Nor am I making the absurd claim that Darwinism of logical necessity leads (directly or indirectly) to Nazism. In philosophical terms, Darwinism was a necessary, but not a sufficient, cause for Nazi ideology.”2 In the conclusion of my book I reiterate: “It would be foolish to blame Darwinism for the Holocaust, as though Darwinism leads logically to the Holocaust. No, Darwinism by itself did not produce Hitler’s worldview, and many Darwinists drew quite different conclusions from Darwinism for ethics and social thought than did Hitler.”3 Yet, Schloss criticizes me for allegedly taking a position I specifically reject as absurd and foolish in my book.”

  Ik zie dat daar Kershaw (lees ik nu) ook genoemd wordt:

  “The best scholarly biography we have of Hitler is unquestionably that of Ian Kershaw, whose two-volume biography was greeted with almost universal acclaim by historians.5 Kershaw argues that Hitler pursued coherent ideological goals. This is a remarkable admission for Kershaw, because he leans toward structuralism, the view that impersonal forces are more important than individuals in shaping history. If even a structuralist has come to admit the crucial role of ideology in motivating Hitler’s actions, then it seems strange that Schloss dismisses my views as so obviously misguided.”

  Weikart is inderdaad Christen, dat schrijft hij ook zelf:

  http://www.meettheprof.com/rweikart

  Ik heb nergens gezien dat Weikart zich expelled zou voelen.
  Hij werkt ook nog steeds bij de CSU:

  http://www.csustan.edu/history/faculty/weikart/

  Mogelijk draagt zijn geloof bij aan zijn interesse voor het
  onderwerp, dat weet ik niet; het onderwerp is zo ook al
  fascinerend genoeg. Weikart onderwijst German History, dus
  zo vreemd is het niet dat hij dit onderwerp is tegengekomen.
  Op zijn site staat een pdf van een artikel uit 1993 over
  sociaal darwinisme in Duitsland tussen 1859 en 1895. Door
  die studie kwam Weikart op het spoor van sociaal darwinisme
  en nazisme.

  Zoals ik eerder zei, is DI blij met alles wat in de
  publieke opinie het darwinisme kan aantasten. Ik denk
  dat voor velen de associatie, op wat voor manier dan ook,
  tussen Darwin en Hitler een smet werpt op de evolutie
  theorie. Dat is niet rationeel, maar zo werkt de publieke
  opinie. Dus het vereist wel enige intellectuele ruggegraat
  om het over dit thema te hebben als je tegelijkertijd
  de evolutie theorie serieus neemt. Ik zie nog steeds niet
  waarom Weikart’s christelijke achtergrond iets zou
  moeten impliceren over de kwaliteit van zijn historische
  werk. Ik ben benieuwd of jij dat wel in zijn boek ziet,
  Gert. Ik heb het boek twee keer gelezen, en geen moment
  het gevoel gehad dat Weikart liegt of probeert de lezer
  te manipuleren.

 33. Gert Korthof says:

  Martin, bedankt voor de links. Ik denk ook niet dat Weikart liegt of dat kwaliteit van zijn historische werk negatief beïnvloed is. Hij laat de ideologische strijd maar al te graag over aan het DI. Dat is ontzettend slim van hem! Zo lijkt het alsof je wetenschappelijk werk ideologisch neutraal is.
  Alleen niet erg slim om je vervolgens te verbinden aan DI en dat niet op de site van zijn universiteit te zetten.
  Het is nl. fout om belangenverstrengeling geheim te houden in de wetenschappelijke wereld.
  Bij iedere publicatie moet je tegenwooridge verklaren welke mogelijke
  belangenverstrengeling je hebt.
  Je schrijft “Weikart is inderdaad Christen, dat schrijft hij ook zelf”, (en wat voor een christen!), maar fellow zijn van het DI gaat véél en véél verder dan gewoon christen zijn, want dat is bijna iedereen in Amerika.

  Deze uitspraak van Weikart is relevant voor mijn blogpost:
  “But somehow, I was still a rebel in my heart, hating the Establishment, thinking egoistically that if I only had the chance, I could straighten out this irrational, materialistic, power-hungry society.”
  Zou hij zich realiseren dat hij waarschijnlijk net als iedere Amerikaanse christen in de heiligheid van het kapitalisme en de vrije markt gelooft? en dat dat een anti-christelijke ideologie is?

  PS: vanzelfsprekend geldt ‘the sanctity of life’ niet in het leger: Amerikaanse mannen en vrouwen mogen opgeofferd worden en uiteraard geldt ‘the sanctity of life’ niet voor de vijand. Dit is de enige uitzondering (misschien het recht op zelfverdediging?). Een fetus heeft betere bescherming in Amerika.