Friday, February 5, 2010

God gelooft niet in klimaatopwarming

Is de opwarming van de aarde onzin?
Gisteravond rapporteerde Netwerk (EO logo in de linkerbovenhoek) uitvoerig over de fouten, nee blunders, in de IPCC rapporten. Ze interviewden anti-klimaatdeskundige econoom Hans Labohm en pro-klimaatdeskundige communicatieadviseur Maurits Groen. Dat lijkt op hoor en wederhoor, zoals het hoort in de journalistiek.
De uitzending begint zo:

“Uw verwarming lager? Minder auto rijden? Energie besparen? is het allemaal wel nodig? De twijfel over al deze milieuvriendelijke maatregelen groeit zo’n beetje met de dag.”

Alsof ‘milieuvriendelijk‘ hetzelfde is als maatregelen tegen klimaatopwarming (2). Dat moet je wel uit elkaar houden. Er zijn onafhankelijk van klimaatopwarming goede redenen om de verwarming een graadje lager te zetten, minder auto te rijden, minder vliegen, en zuinig met (fossiele) energie om te gaan. Misverstanden die vooroordelen onthullen. Kennelijk wil de EO presentatrice Margje Fikse graag een comfortabel en luxe leven. Ze wil geen vliegvakantie overslaan. Niks zuinig aan doen. Spaarlampen zijn onzin. Niks milieuvriendelijk. Materiële welvaart is het hoogste doel bij de EO.

Op het eind van de uitzending zegt de presentatrice Margje Fikse: “Voor een volledige lijst van blunders zie onze website”, daarbij haar partijdigheid en eenzijdigheid nog eens benadrukkend. Ze verwijst niet naar commentaren op die beschuldigingen. Nee, alleen de lijst van de blunders.

De EO maakt zelf fouten, nee, blunders. Laten we het eerste voorbeeld bekijken:

Zeespiegel
“De nieuwste fout heeft betrekking op Nederlandse gegevens. Volgens het IPCC-rapport zou 55 procent van Nederland onder de zeespiegel liggen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft vandaag erkend dat dit niet klopt: 26 procent van Nederland ligt onder zeeniveau terwijl 29 procent van het land gevaar loopt bij overstromingen van de grote rivieren.”

Ze vergeet er bij te vermelden dat het Planbureau op haar website schrijft:
“De onjuiste formulering in het rapport heeft geen consequenties voor deze conclusie”. Wat was de blunder? Er stond “The Netherlands is an example of a country highly susceptible to both sea-level rise and river flooding because 55 % of its territory is below sea level”. Alléén de laatste ‘because’ is fout (want 26+29 = 55). Volgens PBL:

“Hier had echter moeten staan dat 55 procent van Nederland gevoelig is voor overstromingen; 26 procent van Nederland ligt onder zeeniveau en 29 procent is gevoelig voor rivieroverstromingen.” (mijn cursivering)

Dus? Betekent dit dat we geen maatregelen hoeven te nemen om Nederland te beschermen tegen overstromingen? Omdat het IPCC een iets onnauwkeurige formulering heeft gebruikt, die verder geen gevolgen heeft? Moeten we daarom de dijken niet verhogen? Betekent deze onnauwkeurigheid dat er geen klimaatopwarming is? dat we niet zuinig met energie hoeven zijn?

EO Netwerk blundert zelf.

Het zal wel komen omdat God zelf niet in klimaatopwarming gelooft, van vliegvakanties houdt en graag auto rijdt.

Postscript 19 feb:
De relatie klimaat ontkenning en geloof in God is niet beperkt tot Nederland. In Scientific American van Febr. las ik het volgende: de Amerikaanse senator James M. Inhofe deed de beruchte uitspraak dat klimaatopwarming “the greatest hoax ever perpetrated on the American people.” (p.74). Inhofe is lid van de evangelische groep The Family.

Postscript 26 feb:
The chief scientist in Israel’s ministry of education, Gavriel Avital, “sparked a furor” by questioning the reliability of evolution and global warming, leading to calls for his dismissal, according to Haaretz (February 21, 2010).

Postscript 5 maart:
Link tussen anti-evolutie en anti-klimaat zie hier.

Postscript 3 mei 2010:
“Although some evangelical churches now encourage action to avert global warming as an expression of good stewardship of God’s Earth, climate scepticism has become part of the worldview of some Christian fundamentalists.” (bron). Citaat uit: Requiem for a Species by Clive Hamilton.

Postscript 16 juni:
In het nieuwe christelijke wetenschappelijke tijdschrift WEET komt een anti-IPCC artikel voor volgens Rene Franzen: “Toegegeven, het stuk zegt nergens met zoveel woorden dat klimaatverandering onzin is. Maar het suggereert heel sterk dat het wel meevalt allemaal.” Inderdaad: God gelooft niet in klimaatopwarming.

Postscript 19 aug:

“Jay Wesley Richards is an American advocate for Intelligent Design”. “Richards has expressed skepticism of global warming”, maar hij zou het later weer (gedeeltelijk) herroepen hebben. (wikipedia)

Postscript 15 april 2011

Een nieuwe onderwijs wet in Tennessee: ” to help their students “develop critical thinking skills.” The legislation, which specifically mentions the teaching of “biological evolution, the chemical origins of life, global warming, and human cloning,”

Alweer global warming als controversieel onderwerp! (‘Tennessee House Bill Opens Door to Challenges to Evolution, Climate Change’, Science 15 april 2011)

Postscript 5 aug 2011

In Amerika is klimaat een “controversieel” onderwerp! Zelfs in de klas! Volgens Science 5 aug 2011: “Climate Change Sparks Battles in Classroom.
The U.S. political debate over climate change is seeping into K-12 science classrooms, and teachers are feeling the heat. This Spring, when the science department of Los Alamitos High School in southern California proposed an advanced class in environmental science, members of the elected school board for the small district in Orange County thought the course was a great idea. Then they read the syllabus and saw a mention of climate change. The topic, the board decided, is a “controversial issue.” Its next step was a new policy requiring teachers to explain to the school board how they are handling such topics in class in a “balanced” fashion.” Klimaat volgt evolutie als “controversieel”. “There seems to be a lynch-mob hate against any teacher trying to teach climate change,” Klimaatprobleem komt niet in de Bijbel voor, voor zover ik weet, dus christenen zijn gewoon conservatief en slecht opgeleid?

Postscript 23 feb 2013

ANTICLIMATE BILL IN KANSAS

House Bill 2306, introduced in the Kansas House of Representatives on February 12, 2013, is a novelty: a “strengths and weaknesses” bill directed at climate science alone. The bill contains two main provisions. The first charges the Kansas state board of education with providing “a course of instruction in science” which will “(1) Provide information to students of scientific evidence which both supports and counters a scientific theory or hypothesis; and (2) assist students in developing scientific theories or hypotheses.” The second reads, “The legislature recognizes that the teaching of certain scientific topics, such as climate science, may be controversial. The legislature encourages the teaching of such scientific controversies to be made in an objective manner in which both the strengths and weaknesses of such scientific theory or hypothesis are covered.” (bron)

Noten

 1. zaterdag 6 feb kleine toevoegingen.
 2. Behalve de EO (en Elsevier.nl) zijn er nog anderen die het streven van de IPCC associeren of zelfs identificeren met natuurbehoud (’groengelovigheid’): http://climategate.nl/
  De identificatie van IPCC doelstellingen met natuurbehoud is niet juist. IPCC doelstelling is primair de aarde leefbaar houden voor de mens. Natuurbehoud streeft primair naar het behoud van de biodiversiteit op aarde, wat slechts gedeeltelijk en indirect ten goede komt aan de mens. (maandag 8 feb 2010)

tags: klimaat, tv, religie

Posted by Gert in 12:53:39
Comments

13 Responses to “God gelooft niet in klimaatopwarming”

 1. Ik vind het jammer, Gert, dat je weer eens op de EO begint
  te foeteren, alsof zij de enigen zijn die zo zitten te zeuren.
  Ik weet niet of je het 6- of 8-uur journaal hebt gezien, maar
  zij presenteren de zaak net zo eenzijdig. En wat te denken van
  die ministeriële muts van een Kramer die maar loopt te zeiken
  dat ze wetenschappers “blindelings” moet kunnen vertrouwen, en
  dus geen enkele verkeerde komma of punt meer wil accepteren? Welke
  minister is zo dom om blindelings op andere instanties te vertoruwen?

  Nee, Gert, niet alleen de EO treft blaam, en God heeft er al
  helemaal niets mee te maken.

  Feit is dat wetenschap mensenwerk is, dat er door mensen fouten gemaakt kunnen worden, en dat andere mensen een zodanig korte-termijn-geheugen hebben dat één vlokje sneeuw
  direct de opwarming van de aarde lijkt te falsifiëren. Een ander
  feit is dat het de media zijn die nu het nieuws maken. De EO treft
  niet alleen blaam, maar evenzeer de makers van het journaal of
  anderen.

  En Kramer treft misschien nog wel de meeste blaam. Zij
  brult immers het hardst, terwijl zij allereerst had moeten zeggen
  dat de fouten weliswaar serieus zijn, maar dat het toch vooral gaat
  om de grote lijnen van het rapport. En die staan nog als ivoren
  torens overeind.

 2. Oké, lijnen die als ivoren torens overeind staan (afsluitende zin)… Niet zo’n goede
  vergelijking, geef ik toe…

 3. Gert Korthof says:

  Taede,
  ik ‘foeter’ op de EO wanneer het nodig is, daar zit
  geen bovengrens of benedengrens aan. Ze hebben het nu te bont gemaakt. Daarom. Je verwacht dat journalisten die een actualiteiten programma mogen presenteren aan bovengemiddelde journalistieke eisen voldoen en dat ze tenminste teksten kunnen lezen en interpreteren. Dat blijkt bij de EO niet zo te zijn. Daar ben ik enorm van geschrokken. Dan heb ik het nog niets eens over wetenschappelijk inzicht.

  2) Wat anderen zeggen, doet helemaal niets af aan het feit dat
  de EO hier afschuwelijk amateuristisch bezig is en haar
  vooroordelen en onkunde tentoonstelt.

  3) Ik heb niet gezegd dat alleen de EO blaam treft. Je had kunnen noemen sites als elsevier.nl waar je overeenkomstige geluiden kunt horen.

  4) Kramer staat een niveau hoger dan de EO journalisten (zij is wetenschapper). Zij trekt uit de fouten niet de onjuiste conclusies dat we misschien helemaal geen energie hoeven te besparen. Dat is
  typisch de idiote blunder van de EO. Kramer accepteert de hoofdconclusies van het IPCC nog steeds.

  5) Kramer wil orde op zaken stellen, dat is haar goed recht,
  zij moet immers haar beleid op de IPCC rapporten baseren. Zij wil het peer-review proces verbeteren zodat er minder fouten in de rapporten komen. Maar dan moet ze niet bij Nederlandse klimatologen zijn, maar bij de IPCC.

  6) De EO geen relatie met God? EO-ers geloven nu eenmaal in God,
  geloven de Bijbel en geloven dat God alwetend is: God weet of het klimaat opwarmt of niet; ze nemen de bijbel als richtsnoer voor hun leven, bidden tot God, etc.
  Er valt niet aan te ontkomen dat God weet of er klimaatopwarming
  is, want hij weet alles (in de ogen van een EO-er). Aangezien
  een EO-er niet tegen God in wil gaan, en hijzelf niet in
  klimaatopwarming gelooft, moet een EO-er wel aannemen dat
  God niet in klimaatopwarming ‘gelooft’. Dus de EO staat aan de
  kant van God en die is tegen het hele klimaatopwarming idee.

  7) Bovendien komt hier, onverwachts, naar voren dat God
  ook tegen het milieu is, tegen energiebezuining en voor
  de autos en vliegvakanties. De EO grijpt de fouten van het IPCC aan om hun stille wens naar materiele luxe naar voren te brengen. Het ware gezicht van de EO-christenen komt naar boven.

  (zondag kleine update)

 4. Gert Korthof says:

  Taede,
  dit zei ze nog in de aankondiging van het item:

  “Is het nog wel nodig om spaarlampen te gebruiken?
  Is het nog wel nodig vliegvakanties over te slaan om het
  klimaat te redden?”

  Daar draait het bij de Evanglische Omroep om: vliegvakanties,
  materiële welvaart. Dat mag niet aangetast worden!
  Hoe zo is religie spiritueel? hemel? hiernamaals?
  De presentatrice is Margje Fikse, uit info op wiki
  concludeer ik dat ze een jaartje of zo politicologie
  heeft gestudeerd, maar al snel inzag dat haar talenten
  bij kinderprogrammas lagen.

 5. Gert Korthof says:

  Willen de klimaatkritici wel weten hoe het met het klimaat
  zit? Wat opvalt is dat de klimaatkritici zoals EOse
  Margje Fikse geen expliciete conclusies trekken.
  Ze geven 5 ‘blunders’ en klaar. Daarna grote stilte.
  Wat is het effect van de fouten op de eindconclusies
  is een logische vraag die ze niet stellen en kennelijk
  niet willen weten.
  Ze suggeren door hun vraagstelling
  “‘Is de opwarming van de aarde onzin?‘”,
  (nota bene: het woord alleen al: ‘onzin’!),
  dat de hoofdconclusie van de IPCC fout is en dat het klimaat
  niet opwarmt. Maar dat zeggen ze niet expliciet.
  Willen ze het wel weten?

  -Mogelijke verklaring voor dit gedrag: het is te moeilijk, te wetenschappelijk, ze begrijpen het gewoon niet, het gaat hun boven de pet. Net zoals ze evolutie niet begrijpen.

  Denken ze dat (door die fouten) het klimaat afkoelt?
  Dan moeten we zéker zuinig zijn met onze fossiele brandstoffen
  want die hebben we dan hard nodig om onze huizen te verwarmen.

  Behalve de EO en Elsevier.nl zijn er nog anderen die het streven van de IPCC associeren of identificeren met natuurbehoud (‘groengelovigheid’):
  http://climategate.nl/over/
  De identificatie van IPCC doelstellingen met batuurbehoud is niet juist. IPCC doelstelling is primair de aarde leefbaar houden voor de mens. Natuurbehoud streeft primair naar het behoud van de biodiversiteit op aarde, wat vaak restricties op legt aan menselijke activiteiten.

 6. Leo says:

  De EO zendt vanavond de film Expelled uit. Ned 2 om 23.20.

 7. Gert Korthof says:

  Leo en everybody else:
  hier is de kritiek op de film Expelled:

  http://www.expelledexposed.com/

  “Welcome to Expelled Exposed, a detailed look at the
  Ben Stein movie Expelled: No Intelligence Allowed.
  We’ll show you why this movie is not a documentary at all,
  but anti-science propaganda aimed at creating the appearance
  of controversy where there is none.”

 8. Andantinaa says:

  Het is niet zo heel onvoorspelbaar wat de EO doet en hoe de aanhang erover denkt. Ze geven als fundamentalisten de voorkeur eraan om de bijbel letterlijk uit te leggen. Letterlijk kun je volgens mij op één lijn stellen met materieel. Je hebt dus de materiële aspecten van het leven hoog in het vaandel staan. Aan het fundamentalisme is conservatisme niet vreemd en dat wil alles graag zo houden zoals het is. Vreemd is dan weer wel dat men daar zelf niets voor wenst te doen.
  Dat heet geen conservatisme maar egoïsme.
  Gert, ik heb genoten van punt 6 van jouw commentaar 3.
  In een God die van vliegvakanties houdt en auto rijdt, geloof ik niet.
  Het lijkt erop dat de EO-aanhang de eigen wensen projecteert op God.
  Misschien is dat voor hen een manier om de vervulling van hun wensen te legitimeren.

 9. Gert Korthof says:

  Andantinaa (8) het gekke is dat de EO net zo anti-klimaat
  en anti-natuur is als Elsevier.nl en net zo materialistisch:
  vliegvakanties, autos, olympische spelen (Balkenende).
  Ik heb nooit begrepen hoe mensen die in God geloven zo
  materialistisch kunnen zijn. In een klooster gaan en afzien
  van materiale welvaart past beter bij geloof in God.

 10. Andantinaa says:

  In een klooster doe je niet zo erg mee aan het in stand houden, zelfs veredelen van de plaats die jou door God is gegeven om te leven. Je zou die uit dankbaarheid zorgvuldig moeten beheren. Maar kennelijk denkt men: “Het is zaliger te geven dan te ontvangen”. Laat ons als nederige aardemensen dan zoveel mogelijk ontvangen – dat vinden we eigenlijk ook wel heel erg fijn”:-)
  Je kunt er grappen over maken, maar het is treurig genoeg!

 11. Gert Korthof says:

  Hans Erren,
  Website voor fouten klimaatrapport:
  Mensen die fouten hebben ontdekt in het klimaatrapport van het IPCC, het klimaatpanel van de VN, kunnen die de komende maand op een website melden.
  http://www.pbl.nl/meldpunt/