Friday, February 5, 2010

God gelooft niet in klimaatopwarming

Is de opwarming van de aarde onzin?
Gisteravond rapporteerde Netwerk (EO logo in de linkerbovenhoek) uitvoerig over de fouten, nee blunders, in de IPCC rapporten. Ze interviewden anti-klimaatdeskundige econoom Hans Labohm en pro-klimaatdeskundige communicatieadviseur Maurits Groen. Dat lijkt op hoor en wederhoor, zoals het hoort in de journalistiek.
De uitzending begint zo:

“Uw verwarming lager? Minder auto rijden? Energie besparen? is het allemaal wel nodig? De twijfel over al deze milieuvriendelijke maatregelen groeit zo’n beetje met de dag.”

Alsof ‘milieuvriendelijk‘ hetzelfde is als maatregelen tegen klimaatopwarming (2). Dat moet je wel uit elkaar houden. Er zijn onafhankelijk van klimaatopwarming goede redenen om de verwarming een graadje lager te zetten, minder auto te rijden, minder vliegen, en zuinig met (fossiele) energie om te gaan. Misverstanden die vooroordelen onthullen. Kennelijk wil de EO presentatrice Margje Fikse graag een comfortabel en luxe leven. Ze wil geen vliegvakantie overslaan. Niks zuinig aan doen. Spaarlampen zijn onzin. Niks milieuvriendelijk. Materiële welvaart is het hoogste doel bij de EO.

Op het eind van de uitzending zegt de presentatrice Margje Fikse: “Voor een volledige lijst van blunders zie onze website”, daarbij haar partijdigheid en eenzijdigheid nog eens benadrukkend. Ze verwijst niet naar commentaren op die beschuldigingen. Nee, alleen de lijst van de blunders.

De EO maakt zelf fouten, nee, blunders. Laten we het eerste voorbeeld bekijken:

Zeespiegel
“De nieuwste fout heeft betrekking op Nederlandse gegevens. Volgens het IPCC-rapport zou 55 procent van Nederland onder de zeespiegel liggen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft vandaag erkend dat dit niet klopt: 26 procent van Nederland ligt onder zeeniveau terwijl 29 procent van het land gevaar loopt bij overstromingen van de grote rivieren.”

Ze vergeet er bij te vermelden dat het Planbureau op haar website schrijft:
“De onjuiste formulering in het rapport heeft geen consequenties voor deze conclusie”. Wat was de blunder? Er stond “The Netherlands is an example of a country highly susceptible to both sea-level rise and river flooding because 55 % of its territory is below sea level”. Alléén de laatste ‘because’ is fout (want 26+29 = 55). Volgens PBL:

“Hier had echter moeten staan dat 55 procent van Nederland gevoelig is voor overstromingen; 26 procent van Nederland ligt onder zeeniveau en 29 procent is gevoelig voor rivieroverstromingen.” (mijn cursivering)

Dus? Betekent dit dat we geen maatregelen hoeven te nemen om Nederland te beschermen tegen overstromingen? Omdat het IPCC een iets onnauwkeurige formulering heeft gebruikt, die verder geen gevolgen heeft? Moeten we daarom de dijken niet verhogen? Betekent deze onnauwkeurigheid dat er geen klimaatopwarming is? dat we niet zuinig met energie hoeven zijn?

EO Netwerk blundert zelf.

Het zal wel komen omdat God zelf niet in klimaatopwarming gelooft, van vliegvakanties houdt en graag auto rijdt.

Postscript 19 feb:
De relatie klimaat ontkenning en geloof in God is niet beperkt tot Nederland. In Scientific American van Febr. las ik het volgende: de Amerikaanse senator James M. Inhofe deed de beruchte uitspraak dat klimaatopwarming “the greatest hoax ever perpetrated on the American people.” (p.74). Inhofe is lid van de evangelische groep The Family.

Postscript 26 feb:
The chief scientist in Israel’s ministry of education, Gavriel Avital, “sparked a furor” by questioning the reliability of evolution and global warming, leading to calls for his dismissal, according to Haaretz (February 21, 2010).

Postscript 5 maart:
Link tussen anti-evolutie en anti-klimaat zie hier.

Postscript 3 mei 2010:
“Although some evangelical churches now encourage action to avert global warming as an expression of good stewardship of God’s Earth, climate scepticism has become part of the worldview of some Christian fundamentalists.” (bron). Citaat uit: Requiem for a Species by Clive Hamilton.

Postscript 16 juni:
In het nieuwe christelijke wetenschappelijke tijdschrift WEET komt een anti-IPCC artikel voor volgens Rene Franzen: “Toegegeven, het stuk zegt nergens met zoveel woorden dat klimaatverandering onzin is. Maar het suggereert heel sterk dat het wel meevalt allemaal.” Inderdaad: God gelooft niet in klimaatopwarming.

Postscript 19 aug:

“Jay Wesley Richards is an American advocate for Intelligent Design”. “Richards has expressed skepticism of global warming”, maar hij zou het later weer (gedeeltelijk) herroepen hebben. (wikipedia)

Postscript 15 april 2011

Een nieuwe onderwijs wet in Tennessee: ” to help their students “develop critical thinking skills.” The legislation, which specifically mentions the teaching of “biological evolution, the chemical origins of life, global warming, and human cloning,”

Alweer global warming als controversieel onderwerp! (‘Tennessee House Bill Opens Door to Challenges to Evolution, Climate Change’, Science 15 april 2011)

Postscript 5 aug 2011

In Amerika is klimaat een “controversieel” onderwerp! Zelfs in de klas! Volgens Science 5 aug 2011: “Climate Change Sparks Battles in Classroom.
The U.S. political debate over climate change is seeping into K-12 science classrooms, and teachers are feeling the heat. This Spring, when the science department of Los Alamitos High School in southern California proposed an advanced class in environmental science, members of the elected school board for the small district in Orange County thought the course was a great idea. Then they read the syllabus and saw a mention of climate change. The topic, the board decided, is a “controversial issue.” Its next step was a new policy requiring teachers to explain to the school board how they are handling such topics in class in a “balanced” fashion.” Klimaat volgt evolutie als “controversieel”. “There seems to be a lynch-mob hate against any teacher trying to teach climate change,” Klimaatprobleem komt niet in de Bijbel voor, voor zover ik weet, dus christenen zijn gewoon conservatief en slecht opgeleid?

Postscript 23 feb 2013

ANTICLIMATE BILL IN KANSAS

House Bill 2306, introduced in the Kansas House of Representatives on February 12, 2013, is a novelty: a “strengths and weaknesses” bill directed at climate science alone. The bill contains two main provisions. The first charges the Kansas state board of education with providing “a course of instruction in science” which will “(1) Provide information to students of scientific evidence which both supports and counters a scientific theory or hypothesis; and (2) assist students in developing scientific theories or hypotheses.” The second reads, “The legislature recognizes that the teaching of certain scientific topics, such as climate science, may be controversial. The legislature encourages the teaching of such scientific controversies to be made in an objective manner in which both the strengths and weaknesses of such scientific theory or hypothesis are covered.” (bron)

Noten

  1. zaterdag 6 feb kleine toevoegingen.
  2. Behalve de EO (en Elsevier.nl) zijn er nog anderen die het streven van de IPCC associeren of zelfs identificeren met natuurbehoud (’groengelovigheid’): http://climategate.nl/
    De identificatie van IPCC doelstellingen met natuurbehoud is niet juist. IPCC doelstelling is primair de aarde leefbaar houden voor de mens. Natuurbehoud streeft primair naar het behoud van de biodiversiteit op aarde, wat slechts gedeeltelijk en indirect ten goede komt aan de mens. (maandag 8 feb 2010)

tags: klimaat, tv, religie

Posted by Gert in 12:53:39 | Permalink | Comments (13)