Thursday, June 26, 2008

Dit lag bij de post vanochtend

Charly, deze brief lag vanochtend bij de post, ik wilde je niet storen, je was zo geconcentreerd aan het schrijven. Het is een brief van Alfred Russel Wallace.

Dit tafereeltje speelde zich 150 jaar geleden af bij Charles Darwin thuis. De inhoud van die brief werd op 1 juli 1858 voorgelezen op een speciaal voor de gelegenheid bijeen geroepen vergadering van de Linnean Society. In de brief zat een manuscript getiteld “On the tendency of species to form varieties; and on the perpetuation of varieties and species by natural means of selection“.
In diezelfde vergadering werd een inderhaast geschreven samenvatting voorgelezen van Darwin’s eigen theorie. Zowel Darwin als Wallace konden niet aanwezig zijn. Hoewel de inhoud van de voordrachten revolutionair genoemd mag worden, waren de aanwezigen niet echt enthousiast. Misschien was het anders geweest als ze allebei aanwezig geweest waren voor het beantwoorden van vragen. Dan had het misschien tot het publiek doorgedrongen dat het om een revolutionaire theorie ging.

Tot zover is dat allemaal redelijk goed bekend en beschreven in diverse boeken over de geschiedenis van het Darwinisme. Wat ik niet wist was dat Wallace 3 jaar eerder, in 1855, al een artikel had gepubliceerd genaamd “On the law which has regulated the introduction of new species” in Annals and Magazine of Natural History. Het aardige daarvan is dat het niet een complete evolutietheorie is, maar een aanzet. Dat was de waarneming dat nauw verwante soorten altijd samen worden gevonden in tijd en plaats. Dus in hetzelfde geografische gebied en dezelfde tijd. Dit is een intrigerende observatie. Het suggereert dat nauw verwante soorten op de één of andere manier uit elkaar ontstaan zijn. Of uit een gemeenschappelijke soort. Hoe is niet duidelijk. Of er ook tegenvoorbeelden zijn is niet duidelijk. Het is bij lange na geen complete theorie over het ontstaan van soorten. Maar de suggestie is er.

Dit vind ik een prachtig voorbeeld hoe een nieuwe theorie ontstaat. Stapje voor stapje. Als een stukje van een legpuzzel. Drie jaar later voegde Wallace daar zijn theorie van de natuurlijke selectie aan toe. Enzovoort. Na de dood van Darwin en Wallace werden er steeds meer stukjes van de legpuzzel aan toegevoegd. En dat blijft maar doorgaan. Is de evolutietheorie nu eindelijk af? Wie denkt dat de evolutietheorie af is of binnen enkele decennia af is, heeft niets van de geschiedenis geleerd. Ik betwijfel of de evolutietheorie ooit af komt.

Andrew Berry & Janet Browne (2008) ‘The other beetle-hunter’, Nature, 26 Jun 2008. Essay.

Posted by Gert in 12:55:48
Comments

4 Responses to “Dit lag bij de post vanochtend”

 1. gert korthof says:

  * Je kunt asperges op Mars kweken. Tenminste als het alleen aan de grondsoort ligt. De bodem bevat kalium, magnesium, natrium en chloride en heeft een pH van 8-9. Je hoeft alleen wat water toe te voegen. Dit zijn de eerste resultaten van de Phoenix lander op Mars.

 2. Andantinaa says:

  * Maar dan alleen voor bewoners van een onderzoeksstation op mars. Het vervoer van op Mars gekweekte asperges naar de aarde is nog veel milieuonvriendelijker dan dat van in Nederland gevangen garnalen die naar Tunesië worden gevlogen om te worden gepeld en vervolgens weer met het vliegtuig naar Nederland terugkomen.

 3. gert korthof says:

  * Andantinaa, daar heb je helemaal gelijk in. Maar het punt van NASA was dat de chemnische samenstelling van de Mars bodem niet uitsloot dat er iets zou kunnen groeien. Maar voor leven heb je ook nog S, O, N, H, P en vooral C nodig!

 4. ? says:

  * Tip: Het gebruikelijke internationale acronym voor S, O, N, H, P en vooral C =
  CHNOPS
  Het is tevens het beste zoekwoord ; in te tikken op internet -zoekmachines bij het verzamelen van info over essentieele bio- stoffen ;Het levert de meeste resultaten op
  Groet .